Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rachunek zysków i strat- korekta Anna Przybylska 2023-05-04 10:46:25
Bilans jednostki budżetowej- korekta Anna Przybylska 2023-05-04 10:45:41
Informacja- korekta Anna Przybylska 2023-05-04 10:45:05
Informacja- korekta Anna Przybylska 2023-05-04 10:44:50
Tadeusz Koper- Sekretarz Gminy Anna Przybylska 2023-05-04 09:12:06
Emilia Rogala- Insp. ds. świadczeń pomocy społecznej Anna Przybylska 2023-05-04 09:11:41
Róża Kopczyńska- Insp. ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Anna Przybylska 2023-05-04 09:11:08
Kamila Nabrzeska- Insp. ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Anna Przybylska 2023-05-04 09:10:53
Ewa Polańska- Insp. ds gospodarki gruntami i rolnictwa Anna Przybylska 2023-05-04 09:09:13
Artur Bobrowski- Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju Anna Przybylska 2023-05-04 09:08:55
Mariusz Florczak - Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki i Rozwoju Anna Przybylska 2023-05-04 09:08:24
Joanna Romaniuk - Skarbnik Gminy Anna Przybylska 2023-05-04 09:08:01
Katarzyna Misian- Szczypiór - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Deszcznie Anna Przybylska 2023-05-04 09:07:41
Joanna Jaźwińska - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu Anna Przybylska 2023-05-04 09:07:26
Maria Butrym - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Anna Przybylska 2023-05-04 09:07:10
Wioletta Stańczak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach Anna Przybylska 2023-05-04 09:04:53
Agnieszka Stanisławska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Boleminie Anna Przybylska 2023-05-04 09:04:14
Małgorzata Mikucka - Dyrektor Zespołu Klubów Dziecięcych w Maszewie Anna Przybylska 2023-05-04 09:03:44
Małgorzata Mikucka - Dyrektor Przedszkola w Maszewie Anna Przybylska 2023-05-04 09:03:19
Irena Pałasz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ulimiu Anna Przybylska 2023-05-04 09:02:44
Anna Byczkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Deszcznie Anna Przybylska 2023-05-04 09:02:16
Dorota Szulejko- Kierownik Zespołu Klubów Dziecięcych w Ulimiu Anna Przybylska 2023-05-04 09:01:25
Dorota Szulejko- Dyrektor Przedszkola w Ulimiu Anna Przybylska 2023-05-04 09:00:29
Radni Rady Gminy Anna Przybylska 2023-05-04 08:58:49
Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli Anna Przybylska 2023-05-04 08:58:32
Pracownicy Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy i Gminnej Biblioteki Publicznej Anna Przybylska 2023-05-04 08:58:15
Barbara Chrobak- Przewodnicząca Rady Gminy Deszczno Anna Przybylska 2023-05-04 08:57:52
Paweł Tymszan - Wójt Gminy Deszczno Anna Przybylska 2023-05-04 08:57:24
Oświadczenia majątkowe za 2022 rok Anna Przybylska 2023-05-04 08:56:10
Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. rozbudowie zakładu produkcyjno ? usługowego ZBPHU ZOLBET w Gliniku o węzeł betoniarski wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu planowany do realizacji na działkach nr 216/3, 216/7, 216/8 obręb Glinik, gmina Deszczno, Karolina Pieróg 2023-04-27 13:09:27
Obwieszczenie o wysłaniu wniosku o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie budynku hali malarni proszkowej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, na działce nr 103/9 obręb Karnin, przy ul. Poznańskiej w Gorzowie Wlkp. Karolina Pieróg 2023-04-27 11:00:31
Obwieszczenie o zebranym materiale w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch farm fotowoltaicznych PV Białobłocie I o łącznej mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 101 obręb Białobłocie. Karolina Pieróg 2023-04-27 09:48:00
Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2022 Monika Idziaszek 2023-04-26 08:28:35
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH Monika Idziaszek 2023-04-26 08:27:36
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego Monika Idziaszek 2023-04-26 08:26:26
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Monika Idziaszek 2023-04-26 08:25:01
Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego BNŚ-BA.6740.2.5.2023.MG Anna Przybylska 2023-04-26 08:24:59
RB-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego Monika Idziaszek 2023-04-26 08:22:55
RB-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Monika Idziaszek 2023-04-26 08:22:26
RB-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego Monika Idziaszek 2023-04-26 08:21:54