Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 17.2020 z dnia 03.09.2020 r. Artur Bobrowski 2020-09-03 15:36:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 16.2020 z dnia 01.09.2020 r. Artur Bobrowski 2020-09-01 11:07:56
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzozowcu nr 279/13 Monika Idziaszek 2020-08-31 15:22:16
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w obrębie Dzierżów GW1G/00059080/6 Monika Idziaszek 2020-08-31 15:19:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 85.2020 z dnia 27.08.2020 r. Artur Bobrowski 2020-08-27 12:55:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 83.2020 z dnia 27.08.2020 r. Artur Bobrowski 2020-08-27 12:55:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 82.2020 z dnia 27.08.2020 r. Artur Bobrowski 2020-08-27 10:18:02
Ogłłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy. Artur Bobrowski 2020-08-26 15:43:50
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu. Artur Bobrowski 2020-08-26 15:40:27
Agata Lewandowska 2020-08-25 11:26:36
ZARZĄDZENIE NR 42/2020 WÓJTA GMINY DESZCZNO Z DNIA 24 SIERPNIA 2020 R. W SPRAWIE WYZNACZENIA NAUCZYCIELA DO ZASTĘPOWANIA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ULIMIU Monika Idziaszek 2020-08-25 08:48:13
ZARZĄDZENIE NR 41/2020 WÓJTA GMINY DESZCZNO Z DNIA 24 SIERPNIA 2020 R. W SPRAWIE UNIEWAŻNIENIA UPOWAŻNIENIA NR 53/2018 WYDANEGO DLA WYZNACZONEGO NAUCZYCIELA DO ZASTĘPOWANIA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ULIMIU Monika Idziaszek 2020-08-25 08:47:32
ZARZĄDZENIE NR 40/2020 WÓJTA GMINY DESZCZNO Z DNIA 24 SIERPNIA 2020 R. W SPRAWIE WYZNACZENIA NAUCZYCIELA DO ZESTĘPOWANIA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIECIERZYCACH Monika Idziaszek 2020-08-25 08:45:51
ZARZĄDZENIE NR 39/2020 WÓJTA GMINY DESZCZNO Z DNIA 24 SIERPNIA 2020 R. W SPRAWIE WYZNACZENIA NAUCZYCIELA DO ZASTĘPOWANIA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOLEMINIE Monika Idziaszek 2020-08-25 08:44:44
ZARZĄDZENIE NR 38/2020 WÓJTA GMINY DESZCZNO Z DNIA 24 SIERPNIA 2020 R. W SPRAWIE POWIERZENIA STANOWISKA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOLEMINIE Monika Idziaszek 2020-08-25 08:43:35
Obwieszzczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 148/11, obręb ewid. nr 5 ? Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Artur Bobrowski 2020-08-25 08:34:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno OŚ.6220.5.2020 w sprawie wydania opinii organów opiniujących w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (LIN055) w obrębie Borek, gmina Deszczno, realizowanego na dz. nr ew. 39, 43, 58/9, 78, 82, 86, 87/1,89/3, 91/1, 92/3, 53, 40/2, 44/2, 47/2, 55/2, 96/3. Karolina Pieróg 2020-08-21 09:00:27
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie wydania postanowienia OŚ.6220.5.2020 nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (LIN055) w obrębie Borek, gmina Deszczno, realizowanego na dz. nr ew. 39, 43, 58/9, 78, 82, 86, 87/1,89/3, 91/1, 92/3, 53, 40/2, 44/2, 47/2, 55/2, 96/3. Karolina Pieróg 2020-08-21 08:55:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończonym postępownaiu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 307/53, 307/54, 307/55, 307/56, 307/57, 307/58, 307/59, 307/60, 307/61, 307/62, 307/63, 307/64, 307/65, 307/66, 307/67, 307/68, 307/69, 307/10, obręb ewid. nr 6- Ciecierzyce gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV Anna Przybylska 2020-08-20 13:48:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończonym postępownaiu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 464/2, 21/11, 32/7, 76/11 obręb ewid. nr 5- Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej Anna Przybylska 2020-08-20 13:45:56
UCHWAŁA NR 204/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Danuta Janikowska 2020-08-20 12:24:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno OŚ.6220.6.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch farm fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 340 w miejscowości Ciecierzyce, gmina Deszczno, powiat gorzowski, województwo lubuskie - do publicznej wiadomości Karolina Pieróg 2020-08-20 08:30:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno OŚ.6220.6.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch farm fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 340 w miejscowości Ciecierzyce, gmina Deszczno, powiat gorzowski, województwo lubuskie - zawiadomienie stron Karolina Pieróg 2020-08-20 08:29:03
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 12.2020 ustaleniu lokalizacji iwnestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 597/1, 597/2 obręb ewid. nr 2- Kłodawa, polegającej na budowie stacji bazowej komórkowej sieci PLAY GOR1023 Anna Przybylska 2020-08-19 09:56:13
Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 Anna Przybylska 2020-08-18 09:38:28
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Anna Przybylska 2020-08-18 09:35:47
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Anna Przybylska 2020-08-18 09:34:30
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego Anna Przybylska 2020-08-18 09:33:31
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Anna Przybylska 2020-08-18 09:32:28
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych Anna Przybylska 2020-08-18 09:31:12
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Anna Przybylska 2020-08-18 09:29:42
- dokument usunięty Anna Przybylska 2020-08-18 09:28:09
- dokument usunięty Anna Przybylska 2020-08-18 09:24:24
Sprawozdania finansowe za II kwartał 2020 r Anna Przybylska 2020-08-18 09:22:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończonym postepowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych ewid. 150/1, 485, 458, 152/13 obręb ewid. nr 5- Osiedle Poznańskie polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą Anna Przybylska 2020-08-18 09:14:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończonym postepowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych ewid. 405/6, 405/26, 405/25 obręb ewid. nr 12- Deszczno polegającej na budowie elektrycznej sieci kablowej nn-0,4kV Anna Przybylska 2020-08-18 09:12:29
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończonym postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych ewid. 151/2, 39/4 obręb ewid. nr 3- Łagodzin polegającej na budowie sieci wodociągowej Anna Przybylska 2020-08-18 09:10:47
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2020 r. - dokument usunięty Anna Przybylska 2020-08-17 17:02:20
- dokument usunięty Anna Przybylska 2020-08-17 17:02:12
- dokument usunięty Anna Przybylska 2020-08-17 16:59:45