Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 214/9 obręb ewid. nr 20 - Bolemin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej Paulina Mikoś-Kinowska 2022-10-25 12:34:18
Zarządzenie 70/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 18 października 2022r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości indywidualnego stypendium Wójta Gminy Deszczno dla uczniów szczególnie uzdolnionych za rok szkolny 2021/2022 Anna Przybylska 2022-10-24 12:51:10
Zarządzenie 69/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 17 października 2022r. w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu uchwały dotyczącej rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działaniu pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 Anna Przybylska 2022-10-24 12:48:59
Zarządzenie 68/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 14 października 2022r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Przedszkola w Ulimiu Anna Przybylska 2022-10-24 12:44:20
Zarządzenie 67/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 14 października 2022r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej (stypendium Wójta Gminy Deszczno dla uczniów szczególnie uzdolnionych) oraz określenia zasad i trybu jej działania Anna Przybylska 2022-10-24 12:43:05
Zarządzenie 66/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 września 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2022 rok Anna Przybylska 2022-10-24 12:38:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 24.10.2022 r. decyzji nr 43.2022 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 111/18, 111/20, 111/34 i 118 obręb ewid. nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej z armaturą towarzyszącą Paulina Mikoś-Kinowska 2022-10-24 11:36:42
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 24.10.2022 r. decyzji nr 41.2022 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 306/1 obręb nr 4 - Karnin oraz na działkach oznaczonych nr ewid. 172/10 i 172/19 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą Paulina Mikoś-Kinowska 2022-10-24 10:49:10
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 24.10.2022 r. decyzji nr 40.2022 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 58/12 obręb ewid. nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą Paulina Mikoś-Kinowska 2022-10-24 10:23:44
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.15.2022.JRaj w sprawie zmiany decyzji 1/2021 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn. "Budowa dwutorowej napowietrznej linii 400 kV Baczyna- Plewiska (etap III)" Anna Przybylska 2022-10-20 12:09:42
Petycja w sprawie utworzenia zmilitaryzowanej samoobrony gminnej Anna Przybylska 2022-10-19 10:49:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 204 i 201/10 obręb ewid. nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Paulina Mikoś-Kinowska 2022-10-19 10:34:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno dotyczące wystąpienia do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie obiektu inwentarskiego do tuczu brojlera kurzego na działce o nr ewid. 53, obręb Glinik , gmina Deszczno. Karolina Pieróg 2022-10-18 11:05:33
Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi 2023 Agata Lewandowska 2022-10-18 10:29:18
Petycja w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą udostępniania przez Urząd urządzeń służących do dezynfekcji powietrza w miejscach użyteczności publicznej i ewentualnego zaplanowania postępowania na zamówienie tego typu urządzeń Anna Przybylska 2022-10-18 09:09:17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie obiektu inwentarskiego do tuczu brojlera kurzego na działce o nr ewid. 53 obręb Glinik, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie Karolina Pieróg 2022-10-18 09:03:14
Petycja w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą udostępniania przez Urząd urządzeń służących do dezynfekcji powietrza w miejscach użyteczności publicznej i ewentualnego zaplanowania postępowania na zamówienie tego typu urządzeń Anna Przybylska 2022-10-18 08:48:46
Petycja w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą udostępniania przez Urząd urządzeń służących do dezynfekcji powietrza w miejscach użyteczności publicznej i ewentualnego zaplanowania postępowania na zamówienie tego typu urządzeń Anna Przybylska 2022-10-18 08:48:28
Petycja w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą udostępniania przez Urząd urządzeń służących do dezynfekcji powietrza w miejscach użyteczności publicznej i ewentualnego zaplanowania postępowania na zamówienie tego typu urządzeń Anna Przybylska 2022-10-18 08:47:53
Obwieszczenie w sprawie uzupełnienia danych KIP w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej - ul. Spacerowa, dz. nr ewid. 239, 257, 258, 296, 369 obręb Ciecierzyce gm. Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie Karolina Pieróg 2022-10-17 13:58:10
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 17.10.2022 r. decyzji nr 39.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 508/10, 508/12, 508/20, 508/22, 511 obręb nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Paulina Mikoś-Kinowska 2022-10-17 13:24:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 13.10.2022 roku decyzji nr 38.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 15, 17/3, 17/4, 17/5, 17/8 obręb nr 7 - Borek, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci nn-0,4kV Paulina Mikoś-Kinowska 2022-10-13 12:24:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 11.10.2022 roku decyzji nr 143.2022 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 45, obręb ewid. nr 2 - Ulim, gm. Deszczno, polegającej na budowie dziewiętnastu jednorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Paulina Mikoś-Kinowska 2022-10-11 13:25:55
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości Anna Przybylska 2022-10-10 14:07:16
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO MIESZKAŃCÓW WSI ORZELEC Danuta Janikowska 2022-10-10 09:30:39
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO MIESZKAŃCÓW WSI ORZELEC Danuta Janikowska 2022-10-10 09:30:26
CZYSTE POWIETRZE+ Danuta Janikowska 2022-10-10 09:27:55
CZYSTE POWIETRZE+ Danuta Janikowska 2022-10-10 09:27:43
Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie Danuta Janikowska 2022-10-10 09:26:30
Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie Danuta Janikowska 2022-10-10 09:26:12
ZŁÓŻ DEKLARACJĘ DOTYCZĄCA ŹRÓDEŁ CIEPŁA I ŹRÓDEŁ SPALANIA PALIW Danuta Janikowska 2022-10-10 09:24:48
ZŁÓŻ DEKLARACJĘ DOTYCZĄCA ŹRÓDEŁ CIEPŁA I ŹRÓDEŁ SPALANIA PALIW Danuta Janikowska 2022-10-10 09:24:32
ZŁÓŻ DEKLARACJĘ DOTYCZĄCA ŹRÓDEŁ CIEPŁA I ŹRÓDEŁ SPALANIA PALIW Danuta Janikowska 2022-10-10 09:24:06
STĘŻENIE FORMALDEHYDU Danuta Janikowska 2022-10-10 09:19:49
STĘŻENIE FORMALDEHYDU Danuta Janikowska 2022-10-10 09:10:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 145 obręb nr 16 - Krasowiec, gm. Deszczno, polegającej na budowie Gminnego Centrum Ratownictwa w Krasowcu. Paulina Mikoś-Kinowska 2022-10-07 08:09:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie zmiany decyzji nr 24.2022 z dnia 15.07.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 31/37 i 464/2 obręb ewid. nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji Paulina Mikoś-Kinowska 2022-10-06 09:50:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 111/18, 111/20, 111/34 i 118 obręb ewid. nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej z armaturą towarzyszącą Paulina Mikoś-Kinowska 2022-10-06 09:47:27
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu o wszczęciu postępowania o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego znak: DW.II.7322.45.2012 oraz o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną- pobór wód podziemnych z ujęcia "Siedlice" dla miasta Gorzowa Wlkp. Anna Przybylska 2022-10-05 14:02:31
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu o wszczęciu postępowania o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego znak: DW.II.7322.45.2012 oraz o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną- pobór wód podziemnych z ujęcia "Siedlice" dla miasta Gorzowa Wlkp. Anna Przybylska 2022-10-05 14:01:22