Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Deszcznie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach- aktualizacja. Monika Myszkowska 2024-02-28 09:20:00
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Deszcznie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach - dokument usunięty Monika Myszkowska 2024-02-28 09:07:22
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Deszcznie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach - dokument usunięty Monika Myszkowska 2024-02-27 11:57:22
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Deszcznie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach - dokument usunięty Monika Myszkowska 2024-02-27 11:57:01
Obwieszczenie Wójta gminy Deszczno o wydaniu w dniu 27.02.2024 r. decyzji nr 1.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji projektowanej na terenie składającym się z części działki oznaczonej nr ewid. 199/38 obręb nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej Paulina Mikoś-Kinowska 2024-02-27 10:23:53
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w m. Maszewo stanowiącej własność gminy Deszczno Anna Przybylska 2024-02-27 07:49:25
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w m. Maszewo stanowiącej własność gminy Deszczno Anna Przybylska 2024-02-27 07:49:14
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Monika Myszkowska 2024-02-26 10:25:42
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat Monika Myszkowska 2024-02-26 10:25:01
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Monika Myszkowska 2024-02-26 10:23:02
POSTANOWIENIE NR 201/2024 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Deszcznie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Monika Myszkowska 2024-02-26 10:19:18
POSTANOWIENIE NR 200/2024 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Deszcznie Monika Myszkowska 2024-02-26 10:17:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek o nr ewid. 63/18 i 151/1 obręb nr 3 - Łagodzin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej Paulina Mikoś-Kinowska 2024-02-22 12:52:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek o nr ewid. 63/18 i 151/1 obręb nr 3 - Łagodzin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej Paulina Mikoś-Kinowska 2024-02-22 12:51:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Bledzew o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Artur Bobrowski 2024-02-22 07:48:38
Obwieszczenie o wystąpieniu o zasięgnięciu opini od Pre4zydenta Miasta Gorzów oraz Wójta Gminy Krzeszyce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na : rozbudowie drogi krajowej nr 22 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 24 do grnaicy miasta Gorzów Wielkopolski. Karolina Pieróg 2024-02-20 15:19:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek o nr ewid. 30/24 i 464/2 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Paulina Mikoś-Kinowska 2024-02-16 11:58:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek o nr ewid. 30/24 i 464/2 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Paulina Mikoś-Kinowska 2024-02-16 11:54:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek o nr ewid. 30/24 i 464/2 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Paulina Mikoś-Kinowska 2024-02-16 11:53:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek o nr ewid. 30/24 i 464/2 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Paulina Mikoś-Kinowska 2024-02-16 11:52:11
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą : Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 24 do granicy miasta Gorzów Wielkopolski. Karolina Pieróg 2024-02-16 10:37:44
RENOWACJA Z GWARANCJĄ OSZCZĘDNOŚCI EPC (ENERGY PERFOMANCE CONTRACT) PLUS. DRUGI NABÓR Monika Myszkowska 2024-02-16 08:26:50
BNŚ-BA.6740.1.626.2023 OBWIESZCZENIE STAROSTY GORZOWSKIEGO O WYDANIU DECYZJI NR 50/2024 - BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ - BOREK Monika Myszkowska 2024-02-15 14:56:14
BNŚ-BA.6740.1.577.2023 OBWIESZCZENIE STAROSTY GORZOWSKIEGO O WYDANIU DECYZJI NR 53/2024 - BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ - BOREK Monika Myszkowska 2024-02-15 14:55:35
BNŚ-BA.6740.1.576.2023 OBWIESZCZENIE STAROSTY GORZOWSKIEGO O WYDANIU DECYZJI NR 54/2024 - BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ - BOREK Monika Myszkowska 2024-02-15 14:55:00
ZARZĄDZENIE NR 12/2024 Wójta Gminy Deszczno z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora ?Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Deszczno na lata 2023-2025? oraz powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego Danuta Janikowska 2024-02-15 12:13:55
ZARZĄDZENIE NR 12/2024 Wójta Gminy Deszczno z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora ?Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Deszczno na lata 2023-2025? oraz powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego Danuta Janikowska 2024-02-15 12:13:26
BNŚ-BA.6740.1.629.2023.RN Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego o wydaniu decyzji nr 68/2024 - pozwolenie na budowę sieci elektorenergetycznej Baczyna-Międzyrzecz Monika Myszkowska 2024-02-14 15:09:56
sprawozdanie o wydatkach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami KBW Monika Myszkowska 2024-02-13 15:07:08
sprawozdanie o wydatkach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami LUW Monika Myszkowska 2024-02-13 15:06:44
sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami KBW Monika Myszkowska 2024-02-13 15:06:14
sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami LUW Monika Myszkowska 2024-02-13 15:05:49
Sprawozdania finansowe za IV kwartał 2023 roku Monika Myszkowska 2024-02-13 15:05:07
Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 60/3, obręb ewid. nr 10 - Prądocin, gm. Deszczno polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Paulina Mikoś-Kinowska 2024-02-13 08:13:23
Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek o nr ewid. 70, 50/7, 50/12 obręb nr 17 - Dziersławice, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej Paulina Mikoś-Kinowska 2024-02-12 15:38:19
Zarządzenie nr 10/2024 Wójta Gminy Deszczno z dnia 12 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" na terenie Gminy Deszczno w 2024 r. oraz powołania komisji w celu zaopiniowania złożonych ofert. Danuta Janikowska 2024-02-12 14:36:03
Zarządzenie nr 10/2024 Wójta Gminy Deszczno z dnia 12 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" na terenie Gminy Deszczno w 2024 r. oraz powołania komisji w celu zaopiniowania złożonych ofert. Danuta Janikowska 2024-02-12 14:35:39
Zarządzenie nr 10/2024 Wójta Gminy Deszczno z dnia 12 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" na terenie Gminy Deszczno w 2024 r. oraz powołania komisji w celu zaopiniowania złożonych ofert. Danuta Janikowska 2024-02-12 14:35:19
Obwieszcze Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z części działki oznaczonej nr ewid. 199/38 obręb nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej. Paulina Mikoś-Kinowska 2024-02-12 11:41:50
ZARZĄDZENIE NR 9/2024 WÓJTA GMINY DESZCZNO z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Monika Myszkowska 2024-02-12 10:28:49