Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działka 161 Bolemin Anna Przybylska 2020-05-26 09:01:55
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działka 57/1 Osiedle Poznańskie Anna Przybylska 2020-05-26 09:01:29
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce oznaczonej nr ewid. 507/3 obręb ewid. nr 6 ? Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci wodociągowej Artur Bobrowski 2020-05-25 15:11:09
Danuta Janikowska 2020-05-25 15:10:52
Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok Anna Przybylska 2020-05-25 14:23:14
Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej ustalenia jej zadań i trybu pracy Anna Przybylska 2020-05-25 14:22:33
Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2020-2026 Anna Przybylska 2020-05-25 14:21:16
Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok Anna Przybylska 2020-05-25 14:19:54
Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok Anna Przybylska 2020-05-25 14:19:15
Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok Anna Przybylska 2020-05-25 14:18:32
Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Deszczno w sprawie ogłoszenia ostatecznych yników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" na terenie Gminy Deszczno w 2020 r. Anna Przybylska 2020-05-25 14:17:48
Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Rocznego planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu Anna Przybylska 2020-05-25 14:16:22
Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. płac, stypendiów i oświaty Anna Przybylska 2020-05-25 14:15:19
Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Deszczno w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organi Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego Anna Przybylska 2020-05-25 14:14:10
korekta sprawozdania finansowego 2019 r. - ZKD Bajkowa Przystań w MASZEWIE Danuta Janikowska 2020-05-25 10:51:49
Petycja Elektornizacja wszelkich sfer związanych z działalnościa Urzędów Anna Przybylska 2020-05-25 10:06:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zawiadomieniu stron postepowania- właścicieli działek nr ew.: 200/1, 200/2, 201/1, 202/3, 202/2, 199,497 obręb Osiedle Poznańskie oraz działek 193/7,192/31,192/30,443,1/1 obręb Deszczno o wezwaniu wnioskodawcy do przedstawienia dodatkowych wyjaśnień do informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie wskazanym w piśmie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. Anna Przybylska 2020-05-25 09:39:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Deszczno. Artur Bobrowski 2020-05-22 14:23:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Deszczno. Artur Bobrowski 2020-05-22 14:17:13
Przewodnicząca Rady Gminy - Barbara Chrobak Monika Idziaszek 2020-05-21 08:35:31
Wójt Gminy Deszczno - Paweł Tymszan Monika Idziaszek 2020-05-21 08:29:13
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok Danuta Janikowska 2020-05-21 08:20:29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych dla przedsięwięcia polegającego na realizacji punktu do zbierania odpadów złomu metali na działce nr ew. 213/8 w miejscowości Brzozowiec gm. Deszczno Monika Idziaszek 2020-05-21 07:57:43
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych dla przedsięwięcia polegającego na realizacji punktu do zbierania odpadów złomu metali na działce nr ew. 213/8 w miejscowości Brzozowiec gm. Deszczno Monika Idziaszek 2020-05-21 07:56:51
Danuta Janikowska 2020-05-20 13:13:01
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji z dnia 14.05.2020 znak:OŚ.6220.12.2019 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu i eksploatacji instalacji do przerobu kopaliny wydobywanej ze złoża kruszywa naturalnego ?Deszczno Kolonia I? realizowanego na działce nr ew. 105/4 obręb Deszczno. Hanna Kosim 2020-05-18 11:00:37
Wykaz na wydzierżawienie gruntów rolnych na 8 lat - Dzierżów dz. nr 96 Hanna Kosim 2020-05-18 09:32:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania znak: OŚ.6220.14.2017 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla bydła wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 247/5 obręb Borek, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie Hanna Kosim 2020-05-18 09:18:03
Obwieszczenie Zarządu Województwa Lubuskiego o przystąpieniu do sporządzenia projektu "Audytu krajobrazowego województwa lubuskiego" Monika Idziaszek 2020-05-18 08:03:53
Obwieszczenie Zarządu Województwa Lubuskiego o przystąpieniu do sporządzenia projektu "Audytu krajobrazowego województwa lubuskiego" Monika Idziaszek 2020-05-18 08:03:38
Petycja w sprawie remontu drogi ul. Wędkarskiej w miejscowości Karnin Monika Idziaszek 2020-05-15 12:31:08
Odpowiedź na petycje mieszkańców w sprawie remontu drogi gminnej nr 001394 ul. Wędkarska - dokument usunięty Monika Idziaszek 2020-05-15 12:30:27
Petycja w sprawie remontu drogi ul. Wędkarskiej w miejscowości Karnin Monika Idziaszek 2020-05-15 12:30:06
Odpowiedź na petycje mieszkańców w sprawie remontu drogi gminnej nr 001394 ul. Wędkarska - dokument usunięty Monika Idziaszek 2020-05-15 12:28:41
Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa linii 400kV Baczyna-Plewiska" Monika Idziaszek 2020-05-15 09:50:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania na wniosek PV 740 Sp. Z O.O. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30MW wraz z infrastrukturą w obrębie 0007 Borek, gmina Deszczno Monika Idziaszek 2020-05-14 09:12:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania na wniosek PV 740 Sp. Z O.O. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30MW wraz z infrastrukturą w obrębie 0007 Borek, gmina Deszczno Monika Idziaszek 2020-05-14 09:12:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7.2020 z dnia 13.05.2020 r. Artur Bobrowski 2020-05-13 14:44:42
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10.2020 z dnia 13.05.2020 r. Artur Bobrowski 2020-05-13 14:00:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10.2020 z dnia 13.05.2020 r. - dokument usunięty Artur Bobrowski 2020-05-13 13:56:39