Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : przebudowie drogi gminnej nr 001809F na terenie Gminy Deszczno w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów. Karolina Pieróg 2022-11-23 10:13:04
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Deszczno na terenie działki o nr ewid. 403/1 i 415 obręb Deszczno - publiczne Karolina Pieróg 2022-11-18 10:35:32
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Deszczno na terenie działki o nr ewid. 403/1 i 415 obręb Deszczno. - strony Karolina Pieróg 2022-11-18 10:24:13
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Deszczno na terenie działki o nr ewid. 403/1 i 415 obręb Deszczno, gmina Deszczno. Karolina Pieróg 2022-11-17 15:00:14
Zapytanie ofertowe dt. świadczenia usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt lub objęcie opieką zwierząt po innych zdarzeniach na terenie Gminy Deszczno w 2023 r. Karolina Pieróg 2022-11-17 10:56:20
Zapytanie ofertowe w zakresie zapewnienia bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy Deszczno miejsca w schronisku dla zwierząt w 2023 r. Karolina Pieróg 2022-11-17 10:54:41
Zapytanie ofertowe dt. zbierania, transportu i utylizacji zwłok padłych zwierząt dzikich i domowych (bezdomnych) z terenu gminy Deszczno. Karolina Pieróg 2022-11-17 10:53:08
Zapytanie ofertowe w zakresie zapewnienia bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy Deszczno miejsca w schronisku dla zwierząt w 2023 r. Karolina Pieróg 2022-11-17 10:50:30
Dowozy i odwozy osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy na rok 2023 Anna Przybylska 2022-11-16 15:24:48
Zapytanie ofertowe na wywóz odpadów z terenów należących do Gminy Deszczno w 2023r. Karolina Pieróg 2022-11-16 13:55:49
Zapytanie ofertowe na wywóz odpadów z terenów należących do Gminy Deszczno w 2023r. Karolina Pieróg 2022-11-16 13:55:26
Zapytanie ofertowe na wywóz odpadów z terenów należących do Gminy Deszczno w 2023r. Karolina Pieróg 2022-11-16 13:54:18
Zapytanie ofertowe na wywóz odpadów z terenów należących do Gminy Deszczno w 2023r. Karolina Pieróg 2022-11-16 13:53:28
Zapytanie ofertowe dt. usługi usunięcia drzew Karolina Pieróg 2022-11-16 11:32:34
Zapytanie ofertowe dt. usługi usunięcia drzew Karolina Pieróg 2022-11-16 11:32:16
Zapytanie ofertowe na wywóz odpadów z terenów należących do Gminy Deszczno w 2023r. Karolina Pieróg 2022-11-16 09:23:39
Zapytanie ofertowe na wywóz odpadów z terenów należących do Gminy Deszczno w 2023r. Karolina Pieróg 2022-11-16 09:23:11
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Deszczno w sezonie 2022/2023 Mariusz Florczak 2022-11-15 11:26:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 15.11.2022 r. decyzji nr 42.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej działkach o nr ewid. 157/1 i 110/29 obręb ewid. nr 3 - Łagodzin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Paulina Mikoś-Kinowska 2022-11-15 10:34:31
Petycja w sprawie budowy drogi z nawierzchnią asfaltową na ulicy Tęczowej w Karninie. Anna Przybylska 2022-11-10 14:43:38
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu o wszczęciu postępowania PO.RUZ.4210.226.2022.DM.7 Anna Przybylska 2022-11-10 12:42:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postęowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 214/9 obręb ewid. nr 20 - Bolemin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej Paulina Mikoś-Kinowska 2022-11-10 09:47:52
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie do trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 209 w obrębie Bolemin. Karolina Pieróg 2022-11-08 12:54:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wsczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 41/1, 42/25, 42/28, 42/36 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie oraz na działce nr ewid. 485 obręb nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Paulina Mikoś-Kinowska 2022-11-07 16:46:30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony lokalu użytkowego ustyuowanego na działce 291/7 m. Deszczno Anna Przybylska 2022-11-07 10:03:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postęowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 204 i 201/10 obręb ewid. nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Paulina Mikoś-Kinowska 2022-11-04 09:26:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postęowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 145 obręb ewid. nr 16 - Krasowiec, gm. Deszczno, polegającej na budowie Gminnego Centrum Ratownictwa w Krasowcu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Paulina Mikoś-Kinowska 2022-11-04 08:33:58
Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego. Monika Idziaszek 2022-11-04 08:29:27
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 66/48 obręb ewid. nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Paulina Mikoś-Kinowska 2022-11-03 08:04:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zamiarze przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Agata Lewandowska 2022-11-02 15:18:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 143/3 i 475 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej. Paulina Mikoś-Kinowska 2022-11-02 14:47:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 143/3 i 475 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej. Paulina Mikoś-Kinowska 2022-11-02 14:47:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postęowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 64/13 i 319/5 obręb nr 4 - Karnin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Paulina Mikoś-Kinowska 2022-11-02 13:22:07
PO.RUZ.4210.225.2022.JT.7 Monika Idziaszek 2022-11-02 09:51:28
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 299, 193/3, 193/4, 188/13, 188/15 i 188/17 obręb nr 18 - Glinik, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci nn-0,4kV Paulina Mikoś-Kinowska 2022-10-28 13:05:44
Ogłoszenie o przyjęciu Strategii rozwoju ponadlokalnego MOF GW Mariusz Florczak 2022-10-27 14:17:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 157/1 i 110/29 obręb ewid. nr 3 - Łagodzin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Paulina Mikoś-Kinowska 2022-10-26 12:38:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 157/1 i 110/29 obręb ewid. nr 3 - Łagodzin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Paulina Mikoś-Kinowska 2022-10-26 12:38:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 25.10.2022 r. decyzji nr 24.1.2022 o zmianie decyzji nr 24.2022 z dnia 15.07.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 31/37 i 464/2 obręb ewid. nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji Paulina Mikoś-Kinowska 2022-10-25 14:01:57
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie instalacji fotowoltaicznej w m. Deszczno na terenie działki o nr ewid. 403/1 i 415 w gminie Deszczno, powiat gorzowski, województwo lubuskie Karolina Pieróg 2022-10-25 13:19:05