Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
USTAWA z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego Danuta Janikowska 2020-06-04 07:42:39
POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Danuta Janikowska 2020-06-04 07:40:57
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na 28 czerwca 2020 r. Danuta Janikowska 2020-06-04 07:39:43
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.2.2020.JRaj Monika Idziaszek 2020-06-03 11:51:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 8.2020 z dnia 02.06.2020 r. Artur Bobrowski 2020-06-02 12:32:02
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działek o nr ewid.413 i 414/3 w miejscowości Ciecierzyce, gmina Deszczno Monika Idziaszek 2020-06-02 07:51:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno z dnia 29.05.2020 r. znak: OŚ.6220.15.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego PŁONICA ZACHÓD I realizowanego na działkach nr ew. 68/2 oraz 71 obręb Płonica Monika Idziaszek 2020-06-01 10:00:27
Obwieszczenie Zarządu Województwa Lubuskiego o przystąpieniu do sporządzenia projektu "Audytu krajobrazowego województwa lubuskiego" Monika Idziaszek 2020-06-01 09:59:57
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Deszczno - Prognoza Oddziaływania na Środowisko. Artur Bobrowski 2020-06-01 08:14:04
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zaospodarowania przestrzennego. Artur Bobrowski 2020-06-01 08:05:33
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Deszczno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Artur Bobrowski 2020-06-01 07:59:02
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Deszczno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Artur Bobrowski 2020-06-01 07:57:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno z dnia 29.05.2020 r. znak: OŚ.6220.15.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego PŁONICA ZACHÓD I realizowanego na działkach nr ew. 68/2 oraz 71 obręb Płonica Hanna Kosim 2020-05-29 13:49:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno z dnia 29.05.2020 r. znak: OŚ.6220.15.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego PŁONICA ZACHÓD I realizowanego na działkach nr ew. 68/2 oraz 71 obręb Płonica Hanna Kosim 2020-05-29 13:47:50
Wykonanie budżetu 2019 r. Monika Idziaszek 2020-05-29 13:25:44
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Monika Idziaszek 2020-05-29 13:21:20
Rachunek zysków i strat Monika Idziaszek 2020-05-29 13:20:42
Informacja dodatkowa Monika Idziaszek 2020-05-29 13:19:42
Bilans z wykonania budżetu Monika Idziaszek 2020-05-29 13:19:23
Bilans łączny jednostek budżetowych Monika Idziaszek 2020-05-29 13:18:58
Wymeldowanie pobyt stały Monika Idziaszek 2020-05-28 11:12:31
Wymeldowanie pobyt czasowy Monika Idziaszek 2020-05-28 11:12:14
Zgłoszenie pobytu czasowego Monika Idziaszek 2020-05-28 11:11:36
Zgłoszenie pobytu stałego Monika Idziaszek 2020-05-28 11:11:11
Zgłoszenie pobytu stałego - dokument usunięty Monika Idziaszek 2020-05-28 11:10:26
Zgłoszenie pobytu czasowego - dokument usunięty Monika Idziaszek 2020-05-28 11:10:22
Wymeldowanie z pobytu stałego - dokument usunięty Monika Idziaszek 2020-05-28 11:09:58
Emilia Rogala - Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Monika Idziaszek 2020-05-27 09:12:53
Magdalena Słomińska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Monika Idziaszek 2020-05-27 09:11:10
Anna Brzozowska - Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Monika Idziaszek 2020-05-27 09:10:34
Kamila Nadbrzeska - Referat ds.świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Monika Idziaszek 2020-05-27 09:08:26
Zbigniew Tupaj - Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki i Rozwoju Monika Idziaszek 2020-05-27 09:06:31
Maria Butrym - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu Monika Idziaszek 2020-05-27 08:43:31
Róża Kopczyńska - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Monika Idziaszek 2020-05-27 08:42:29
Katarzyna Misian-Szczypiór - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Deszcznie Monika Idziaszek 2020-05-27 08:40:16
Tadeusz Koper - Sekretarz Gminy Monika Idziaszek 2020-05-27 08:39:01
Joanna Romaniuk - Skarbnik Gminy Monika Idziaszek 2020-05-27 08:35:51
Ewa Polańska - Inspektor ds. gospodarki gruntami i rolnictwa Monika Idziaszek 2020-05-27 08:31:49
Artur Bobrowski - Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju Monika Idziaszek 2020-05-27 08:29:32
Aleksander Szperka - Zastępca Wójta Monika Idziaszek 2020-05-27 08:28:28