Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie 73/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 15 listopada 2022r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2023 rok Anna Przybylska 2022-12-20 09:33:33
Zarządzenie 72/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 14 listopada 2022r. w sprawie upoważenienia przedstawiciela organu prowadzącego PRzedszkole w Ulimiu do udziału w pracach komisji egzaminacyjnej Anna Przybylska 2022-12-20 09:30:30
Zarządzenie 71/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31 października 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2022 rok Anna Przybylska 2022-12-20 09:28:25
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :budowie drogi - ul. Spacerowa, dz. nr ewid. 239, 257, 258, 296, 369 obręb Ciecierzyce. Karolina Pieróg 2022-12-19 09:45:50
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki o nr ewid. 212 obręb Białobłocie , gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie Karolina Pieróg 2022-12-16 12:36:38
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie farm fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 31/8 w obrębie Deszczno, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie Karolina Pieróg 2022-12-16 12:30:43
Konsultacje społeczne projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Anna Przybylska 2022-12-16 08:54:04
Konsultacje społeczne projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Mariusz Florczak 2022-12-15 22:25:19
Konsultacje Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF Gorzowa Wielkopolskiego - dokument usunięty Mariusz Florczak 2022-12-15 22:20:38
Konsultacje Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF Gorzowa Wielkopolskiego - dokument usunięty Mariusz Florczak 2022-12-15 22:19:54
Konsultacje społeczne projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Anna Przybylska 2022-12-15 14:55:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 14.12.2022 r. decyzji nr 50.2022 o o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 41/1, 42/25, 42/28, 42/36 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie oraz na działce nr ewid. 485 obręb nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Paulina Mikoś-Kinowska 2022-12-14 08:50:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 14.12.2022 r. decyzji nr 49.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 143/3 i 475 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej Paulina Mikoś-Kinowska 2022-12-14 08:47:03
Petycja o upamiętnienie szóstej rocznicy Intronizacji Chrystusa Króla Polski w Krakowie-Łagiewnikach i potwierdzenie statusu cywilizacyjnego tutejszej gminy. Monika Idziaszek 2022-12-13 12:45:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 09.12.2022 r. decyzji nr 48.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 64/13 i 319/5 obręb nr 4 - Karnin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Paulina Mikoś-Kinowska 2022-12-09 08:34:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 09.12.2022 r. decyzji nr 45.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 299, 193/3, 193/4, 188/13, 188/15 i 188/17 obręb ewid. nr 18 - Glinik, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV Paulina Mikoś-Kinowska 2022-12-09 08:32:08
UCHWAŁA Nr 697/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 05 grudnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2023?2030. Monika Idziaszek 2022-12-08 13:34:57
Uchwała Nr 695/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 05 grudnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2023 rok. Monika Idziaszek 2022-12-08 13:34:33
UCHWAŁA Nr 696/2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w ZIELONEJ GÓRZE z dnia 05 grudnia 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2023 rok. Monika Idziaszek 2022-12-08 13:34:10
UCHWAŁA Nr 696/2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w ZIELONEJ GÓRZE z dnia 05 grudnia 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2023 rok. - dokument usunięty Monika Idziaszek 2022-12-08 13:33:47
UCHWAŁA Nr 696/2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w ZIELONEJ GÓRZE z dnia 05 grudnia 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2023 rok. - dokument usunięty Monika Idziaszek 2022-12-08 13:33:44
Dowozy i odwozy osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy na rok 2023 Anna Przybylska 2022-12-08 12:11:06
Petycja w sprawie podjęcia prac polegających na rozbudowie sieci kanalizacyjnej w otoczeniu ulic Karnińskiej i Kolonijnej w m. Glinik i Białobłocie Anna Przybylska 2022-12-06 15:05:04
Petycja w sprawie podjęcia prac polegających na rozbudowie sieci kanalizacyjnej w otoczeniu ulic Karnińskiej i Kolonijnej w m. Glinik i Białobłocie Anna Przybylska 2022-12-06 15:03:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 306/1 obręb nr 4 - Karnin oraz na działkach oznaczonych nr ewid. 172/11 i 172/19 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą Paulina Mikoś-Kinowska 2022-12-05 11:23:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 306/1 obręb nr 4 - Karnin oraz na działkach oznaczonych nr ewid. 172/11 i 172/19 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą Paulina Mikoś-Kinowska 2022-12-05 11:23:42
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 30.11.2022 r. decyzji nr 47.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 214/9 obręb ewid. nr 20 - Bolemin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej Paulina Mikoś-Kinowska 2022-11-30 09:19:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 41/1, 42/25, 42/28, 42/36 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie oraz na działce nr ewid. 485 obręb nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Paulina Mikoś-Kinowska 2022-11-28 11:52:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 143/3 i 475 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej Paulina Mikoś-Kinowska 2022-11-28 11:51:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 28.11.2022 r. decyzji nr 167.2022 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 66/48 obręb ewid. nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Paulina Mikoś-Kinowska 2022-11-28 10:36:23
Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego o wydaniu decyzji BNŚ-BA.6740.2.4.2022 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: budowa odcinka ulicy Platynowej w m. Dzierżów dz. 25/7 Anna Przybylska 2022-11-28 10:21:37
Postanowienie o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w obwieszczeniu Starosty Gorzowskiego z dnia 27 września 2022 znak BNŚ-BA.6740.2.3.2022 Anna Przybylska 2022-11-28 10:14:22
Zarządzenie nr 75/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 25 listopada 2022r. w sprawie określenia stawki czynszu regulowanego za lokale użytkowe Anna Przybylska 2022-11-25 13:18:31
Zarządzenie nr 74/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 25 listopada 2022r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Deszczno Anna Przybylska 2022-11-25 13:13:22
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 24.11.2022 r. decyzji nr 46.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 204 i 201/10 obręb ewid. nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarne Paulina Mikoś-Kinowska 2022-11-24 12:48:42
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 24.11.2022 r. decyzji nr 44.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 145 obręb ewid. nr 16 - Krasowiec, gm. Deszczno, polegającej na budowie Gminnego Centrum Ratownictwa w Krasowcu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Paulina Mikoś-Kinowska 2022-11-24 12:15:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 64/13 i 319/5 obręb nr 4 - Karnin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Paulina Mikoś-Kinowska 2022-11-24 10:11:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 299, 193/3, 193/4, 188/13, 188/15 i 188/17 obręb ewid. nr 18 - Glinik, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV Paulina Mikoś-Kinowska 2022-11-24 10:11:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 64/13 i 319/5 obręb nr 4 - Karnin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Paulina Mikoś-Kinowska 2022-11-24 10:10:24
Obwieszczenie w sprawie uzupełnienia danych KIP w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda ( łączna moc do 3 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 209 w obrębie Bolemin, gm. Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie Karolina Pieróg 2022-11-24 09:04:57