Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Deszcznie o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11 - dokument usunięty Monika Myszkowska 2024-03-18 11:57:10
OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZIELONEJ GÓRZE z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Lubuskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Monika Myszkowska 2024-03-18 11:48:44
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Deszcznie z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Deszczno zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Monika Myszkowska 2024-03-18 09:05:28
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Deszcznie z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Deszczno zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Monika Myszkowska 2024-03-18 09:05:09
Informacja Komisarza Wyborczego o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Monika Myszkowska 2024-03-18 09:03:51
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Deszcznie z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Deszczno zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Monika Myszkowska 2024-03-15 10:25:45
Klauzula CRW Anna Przybylska 2024-03-14 13:14:26
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Deszcznie z dnia 13 marca 2024 r. O zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Monika Myszkowska 2024-03-14 08:29:18
Ochrona danych osobowych Monika Myszkowska 2024-03-13 15:09:08
Zarządzenie nr 17/2024 Wójta Gminy Deszczno z dnia 12 marca 2024 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Deszczno Anna Przybylska 2024-03-13 09:02:34
Zarządzenie nr 16/2024 Wójta Gminy Deszczno z dnia 1 marca 2024 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Deszczno do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach powszechnych Anna Przybylska 2024-03-13 09:01:36
Zarządzenie nr 15/2024 Wójta Gminy Deszczno z dnia 1 marca 2024 roku w sprawie odwołania i powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Anna Przybylska 2024-03-13 09:00:14
Zarządzenie nr 14/2024 Wójta Gminy Deszczno z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2024 rok Anna Przybylska 2024-03-13 08:59:16
Zarządzenie nr 13/2024 Wójta Gminy Deszczno z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie nadania imienia sali wiejskiej w miejscowości Osiedle Poznańskie Anna Przybylska 2024-03-13 08:58:37
KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 marca 2024 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Monika Myszkowska 2024-03-13 08:58:33
Zarządzenie nr 12/2024 Wójta Gminy Deszczno z dnia 15 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora ?Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Deszczno na lata 2023-2024? oraz powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego Anna Przybylska 2024-03-13 08:57:43
Zarządzenie nr 12/2024 Wójta Gminy Deszczno z dnia 15 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora ?Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Deszczno na lata 2023-2024? oraz powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego Anna Przybylska 2024-03-13 08:57:23
Zarządzenie nr 10/2024 Wójta Gminy Deszczno z dnia 12 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" na terenie Gminy Deszczno w 2024 r. oraz powołania komisji w celu zaopiniowania złożonych ofert Anna Przybylska 2024-03-13 08:43:56
Zarządzenie nr 11/2024 Wójta Gminy Deszczno z dnia 12 lutego 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2024 rok Anna Przybylska 2024-03-13 08:43:29
Zarządzenie nr 10/2024 Wójta Gminy Deszczno z dnia 12 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" na terenie Gminy Deszczno w 2024 r. oraz powołania komisji w celu zaopiniowania złożonych ofert Anna Przybylska 2024-03-13 08:37:59
Zarządzenie nr 9/2024 Wójta Gminy Deszczno z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. Anna Przybylska 2024-03-13 08:36:47
Zarządzenie nr 8/2024 Wójta Gminy Deszczno z dnia 6 lutego 2024 roku w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2027i Anna Przybylska 2024-03-13 08:35:44
Zarządzenie nr 7/2024 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2024 rok Anna Przybylska 2024-03-13 08:33:48
Zarządzenie nr 6/2024 Wójta Gminy Deszczno z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Deszczno Anna Przybylska 2024-03-13 08:32:42
Zarządzenie nr 5/2024 Wójta Gminy Deszczno z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Deszczno Anna Przybylska 2024-03-13 08:31:03
Zarządzenie nr 4/2024 Wójta Gminy Deszczno z dnia 25 stycznia 2024 roku wsprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu Anna Przybylska 2024-03-13 08:29:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek o nr ewid. 74, 78, 176/1, 72/11 i 70/4 obręb nr 9 - Dzierżów, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej Paulina Mikoś-Kinowska 2024-03-12 14:45:00
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Deszcznie o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11 - dokument usunięty Anna Przybylska 2024-03-11 16:06:12
ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości poniżej 130 000 PLN dotyczące profilowania i zagęszczania nawierzchni gruntowych oraz nawierzchni gruntowych ulepszonych, na drogach gminnych w Gminie Deszczno Paweł Szmajda 2024-03-11 14:08:57
Ryszatd Banasiak Anna Przybylska 2024-03-11 11:56:59
Joanna Szumska Anna Przybylska 2024-03-11 11:56:36
Roman Konarski Anna Przybylska 2024-03-11 11:56:14
Jolanta Bońkowska Anna Przybylska 2024-03-11 11:55:56
Wojciech Szymaniak Anna Przybylska 2024-03-11 11:55:20
Krzysztof Koper Anna Przybylska 2024-03-11 11:54:59
Jakub Łybek Anna Przybylska 2024-03-11 11:54:41
Andrzej Śrutwa Anna Przybylska 2024-03-11 11:54:19
Edward Podgórny Anna Przybylska 2024-03-11 11:53:53
Janusz Bugajny Anna Przybylska 2024-03-11 11:53:29
Bogusława Sarnowska Anna Przybylska 2024-03-11 11:53:07