Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.7.2021.JRaj Anna Przybylska 2023-01-17 14:34:48
Obwieszczenie Wójta gminy Deszczno w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 239, 369, 258, 257 obręb nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie drogi gminnej nr 001313F Paulina Mikoś-Kinowska 2023-01-17 11:22:48
Obwieszczenie Wójta gminy Deszczno w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 239, 369, 258, 257 obręb nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie drogi gminnej nr 001313F Paulina Mikoś-Kinowska 2023-01-17 11:22:27
Obwieszczenie Wójta gminy Deszczno w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 239, 369, 258, 257 obręb nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie drogi gminnej nr 001313F Paulina Mikoś-Kinowska 2023-01-17 10:16:22
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert 2023 Agata Lewandowska 2023-01-13 11:18:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 11.01.2023 roku decyzji nr 51.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 306/1 obręb nr 4 - Karnin oraz na działkach oznaczonych nr ewid. 172/11 i 172/19 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą Paulina Mikoś-Kinowska 2023-01-11 11:16:47
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr geod. 15 w obrębie Deszczno, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie Karolina Pieróg 2023-01-11 10:53:54
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr geod. 15 w obrębie Deszczno, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie Karolina Pieróg 2023-01-11 09:53:56
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony dz. 263/2 m. Deszczno Anna Przybylska 2023-01-10 12:11:30
Petycja o upamiętnienie szóstej rocznicy Intronizacji Chrystusa Króla Polski w Krakowie-Łagiewnikach i potwierdzenie statusu cywilizacyjnego tutejszej gminy. Monika Idziaszek 2023-01-10 10:53:14
Zarządzenie 80/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2022 rok Anna Przybylska 2023-01-10 09:14:57
Stawki podatku 2023 rok Anna Przybylska 2023-01-10 09:07:11
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki o nr ewid. 112 obręb Białobłocie , gmina Deszczno,. Karolina Pieróg 2023-01-09 13:06:24
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Urzędu Gminy w Deszcznie przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2022 Monika Idziaszek 2023-01-09 10:59:02
Zarządzenie 2/2023 Wójta Gminy Deszczno z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Deszczno Anna Przybylska 2023-01-05 14:14:25
Zarządzenia Wójta Gminy 2023 Anna Przybylska 2023-01-05 14:09:07
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr 001313F ? ul. Spacerowa w m. Ciecierzyce w Gminie Deszczno. Karolina Pieróg 2023-01-04 13:35:28
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : I. budowie drogi gminnej nr 001313F ? ul. Spacerowa w m. Ciecierzyce w Gminie Deszczno. - zawiadomienie stron Karolina Pieróg 2023-01-04 13:20:17
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie drogi gminnej nr 001313F ? ul. Spacerowa w m. Ciecierzyce w Gminie Deszczno. - publiczne Karolina Pieróg 2023-01-04 13:19:44
Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego. Monika Idziaszek 2023-01-03 12:32:52
OBWIESZCZENIA 2023 Monika Idziaszek 2023-01-03 12:30:34
Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego. Monika Idziaszek 2023-01-02 12:18:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 18/28 obręb nr 13 - Maszewo, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej Paulina Mikoś-Kinowska 2023-01-02 12:08:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 120/4 obręb nr 11 - Białobłocie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej Paulina Mikoś-Kinowska 2023-01-02 10:02:19
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu o wydaniu decyzji PO.RUZ.4210.226.2022.DM.9 Anna Przybylska 2022-12-30 07:41:03
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie obiektu inwentarskiego do tuczu brojlera kurzego na działce o nr ewid. 53 obręb Glinik - dla osoby mającejprawo rzeczowe do nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ew. 45 Karolina Pieróg 2022-12-27 14:00:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 306/1 obręb nr 4 - Karnin oraz na działkach oznaczonych nr ewid. 172/11 i 172/19 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą Paulina Mikoś-Kinowska 2022-12-23 11:15:35
Informacja o obowiązku przekazania analizy ryzyka ujęć wód do Wojewody Lubuskiego. Monika Idziaszek 2022-12-22 11:17:57
BNŚ-BA.6740.2.7.2022.MG Monika Idziaszek 2022-12-22 08:39:53
Decyzja w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : przebudowie drogi gminnej nr 001809F na terenie Gminy Deszczno w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów. Karolina Pieróg 2022-12-20 12:47:18
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : przebudowie drogi gminnej nr 001809F na terenie Gminy Deszczno w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów. Karolina Pieróg 2022-12-20 12:44:14
Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego BNŚ-BA.6740.2.6.2022.MG o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: rozbudowa drogi powiatowej nr 1398 na odcinku Borek- Brzozowiec w gminie Deszczno Anna Przybylska 2022-12-20 12:03:17
Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego BNŚ-BA.6740.2.6.2022.MG o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: rozbudowa drogi powiatowej nr 1398 na odcinku Borek- Brzozowiec w gminie Deszczno Anna Przybylska 2022-12-20 12:01:53
Zarządzenie 79/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego" Anna Przybylska 2022-12-20 09:44:16
Zarządzenie 78/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 13 grudnia 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2022 rok Anna Przybylska 2022-12-20 09:42:34
Zarządzenie 77/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 1 grudnia 2022r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie do prowadzenia postępowań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej z dnia 7 października 2022 roku Anna Przybylska 2022-12-20 09:41:20
Zarządzenie 76A/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2022 rok Anna Przybylska 2022-12-20 09:38:30
Zarządzenie 76/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2022 rok Anna Przybylska 2022-12-20 09:37:39
Zarządzenie 75/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 25 listopada 2022r. w sprawie określenia stawki czynszu regulowanego za lokale użytkowe Anna Przybylska 2022-12-20 09:36:37
Zarządzenie 74/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 25 listopada 2022r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Deszczno Anna Przybylska 2022-12-20 09:35:14