Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
WYBORY DO RADY GMINY W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Deszczno sporządzony dnia 8 kwietnia 2024 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Deszcznie Monika Myszkowska 2024-04-08 06:33:44
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY DESZCZNO Monika Myszkowska 2024-04-08 06:33:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postęowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek o nr ewid. 74, 78, 176/1, 72/11 i 70/4 obręb nr 9 - Dzierżów, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej Paulina Mikoś-Kinowska 2024-04-05 13:03:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postęowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 88/2 obręb nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej Paulina Mikoś-Kinowska 2024-04-05 11:30:38
ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości poniżej 130 000 PLN dotyczące remontu szacunkowo 0,65 km dróg gminnych o średniej szerokości 4 m, polegającego na ułożeniu nawierzchni z kruszywa niezwiązanego CNR, frakcji 0/31,5 mm, o średniej grubości 10 cm po zagęszczeniu. Paweł Szmajda 2024-04-03 14:12:57
ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości poniżej 130 000 PLN dotyczące remontu szacunkowo 1,35 km dróg gminnych o średniej szerokości 4 m, polegającego na ułożeniu nawierzchni z kruszywa niezwiązanego z materiałów pochodzących z recyklingu, frakcji 0/63 mm, o średniej grubości 10 cm po zagęszczeniu. Paweł Szmajda 2024-04-03 14:06:08
ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości poniżej 130 000 PLN dotyczące remontu szacunkowo 1,35 km dróg gminnych o średniej szerokości 4 m, polegającego na ułożeniu nawierzchni z kruszywa niezwiązanego z materiałów pochodzących z recyklingu, frakcji 0/63 mm, o średniej grubości 10 cm po zagęszczeniu. Paweł Szmajda 2024-04-03 14:04:47
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 03.04.2024 r. decyzji nr 3.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek o nr ewid. 30/24 i 464/2 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej Paulina Mikoś-Kinowska 2024-04-03 11:48:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 03.04.2024 r. decyzji nr 3.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek o nr ewid. 30/24 i 464/2 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej Paulina Mikoś-Kinowska 2024-04-03 11:47:53
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Deszcznie o dyżurach pełnionych w dniu poprzedzającym wybory oraz w dniu wyborów. Monika Myszkowska 2024-04-03 08:43:45
INFORMACJA O DYŻURZE WYBORCZYM Monika Myszkowska 2024-04-03 08:41:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie zasięgnięcia opinii Burmistrza Skwierzyny w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na nawadnianiu upraw rolniczych na terenie działki o nr ewid. 75/9 obręb Borek, gm. Deszczno. Karolina Pieróg 2024-04-02 15:17:04
Rejestr Instytucji Kultury Danuta Janikowska 2024-04-02 14:08:40
Rejestr Instytucji Kultury Danuta Janikowska 2024-04-02 14:07:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek o nr ewid. 18/6, 18/10, 25, 30/11 i 121 obręb nr 13 - Maszewo, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej Paulina Mikoś-Kinowska 2024-03-28 14:07:24
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Deszczno za 2023 rok Monika Myszkowska 2024-03-28 12:08:01
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2023 ROK. Monika Myszkowska 2024-03-28 12:07:34
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Deszcznie za 2023 rok w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym. Monika Myszkowska 2024-03-28 12:07:10
SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2023 ROK Monika Myszkowska 2024-03-28 11:52:30
SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2023 ROK - dokument usunięty Monika Myszkowska 2024-03-28 11:52:17
SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2023 ROK - dokument usunięty Monika Myszkowska 2024-03-28 11:51:58
Wniosek o warunki zabudowy/ustalenia lokalizacji celu publicznego Monika Myszkowska 2024-03-27 10:19:09
Wniosek o warunki zabudowy/ustalenia lokalizacji celu publicznego - dokument usunięty Monika Myszkowska 2024-03-27 10:18:50
Plan kontroli podatkowej na 2024 rok Anna Przybylska 2024-03-26 13:46:36
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia położonej na działce 394/1 m. Ciecierzyce Anna Przybylska 2024-03-26 12:56:44
Harmonogram kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na ich sprzedaż Anna Przybylska 2024-03-26 09:00:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 25.03.2024 r. decyzji nr 224.2023 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 120/19, obręb ewid. nr 11 - Białobłocie, gm. Deszczno polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Paulina Mikoś-Kinowska 2024-03-25 15:45:36
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 marca 2024 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych Monika Myszkowska 2024-03-25 12:48:13
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKEGO Monika Myszkowska 2024-03-25 12:47:13
Informacja o organizacji w Gminie Deszczno bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskego, o którym mowa w art. 37f par.1 Kodeksu Wyborczego Monika Myszkowska 2024-03-25 11:56:27
OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Gorzowskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Monika Myszkowska 2024-03-25 08:29:12
Zarządzenie nr 19/2024 Wójta Gminy Deszczno z dnia 20 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" na terenie Gminy Deszczno w 2024 r. Anna Przybylska 2024-03-20 12:46:13
Zarządzenie nr 18/2024 Wójta Gminy Deszczno z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie zmiany Programu Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu Anna Przybylska 2024-03-20 12:43:18
Petycja o zmianę określenia granic obwodu szkoły Anna Przybylska 2024-03-20 12:40:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 88/2 obręb nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej Paulina Mikoś-Kinowska 2024-03-20 11:33:41
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim o wydaniu decyzji PG.ZUZ.4210.13.2024 Anna Przybylska 2024-03-20 09:53:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek o nr ewid. 63/18 i 151/1 obręb nr 3 - Łagodzin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej Paulina Mikoś-Kinowska 2024-03-20 09:40:30
POSTANOWIENIE NR 293/2024 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Monika Myszkowska 2024-03-18 12:53:50
POSTANOWIENIE NR 294/2024 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Monika Myszkowska 2024-03-18 12:50:17
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Deszcznie o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11 Monika Myszkowska 2024-03-18 11:58:22