Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH Monika Idziaszek 2020-06-12 08:26:25
KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Monika Idziaszek 2020-06-12 08:25:55
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego Monika Idziaszek 2020-06-12 08:25:05
KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Monika Idziaszek 2020-06-12 08:23:28
KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Monika Idziaszek 2020-06-12 08:22:42
sprawozdanie o wydatkach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Monika Idziaszek 2020-06-12 08:22:07
sprawozdanie o wydatkach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Monika Idziaszek 2020-06-12 08:21:36
sprawozdanie o dotacjach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Monika Idziaszek 2020-06-12 08:21:08
sprawozdanie o dotacjach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Monika Idziaszek 2020-06-12 08:20:36
sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych Monika Idziaszek 2020-06-12 08:20:02
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Monika Idziaszek 2020-06-12 08:19:38
jednostki samorzadu terytorialnego Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków które nie wygasły z upływem roku 2019 Monika Idziaszek 2020-06-12 08:18:47
sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Monika Idziaszek 2020-06-12 08:18:04
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego Monika Idziaszek 2020-06-12 08:17:30
Sprawozdania finansowe za I kwartał 2020 r Monika Idziaszek 2020-06-12 08:15:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 597/1, 597/2, obręb ewid. nr 2 ? Kłodawa, gm. Kłodawa, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY GOR1023. Artur Bobrowski 2020-06-10 11:22:42
UCHWAŁA NR 161/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Danuta Janikowska 2020-06-10 09:16:18
Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 1/2020, dla Wójta Gminy Deszczno polegającej na: "Rozbudowie drogi gminnej nr 001827F- ul. Bursztynowa w m. Ulim w gminie Deszczno", przewidzianej do realizacji na nieruchomościach o nr ewid. działki 258/3, 224/3 i 76 (działki dróg gminnych). nr 224/2 (działka Skarbu Państwa- Starosty Gorzowskiego)- obręb 02 Ulim, gm. Deszczno Monika Idziaszek 2020-06-10 07:57:39
Zmiana uchwały z dnia 26 sierpnia 2019 r. Monika Idziaszek 2020-06-10 07:55:51
Kaluzula informacyjna Monika Idziaszek 2020-06-10 07:55:06
Wniosek o stypendium Monika Idziaszek 2020-06-10 07:54:33
Regulamin stypendium Wójta Gminy Deszczno Monika Idziaszek 2020-06-10 07:54:09
Stypendia szkolne - rok 2019/2020 Monika Idziaszek 2020-06-10 07:52:42
Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Deszczno Anna Przybylska 2020-06-09 15:31:59
Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie określenia stawki czynszu regulowanego za lokale użytkowe Anna Przybylska 2020-06-09 15:30:23
Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie określenia stawki czynszu za 1 m kw powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Deszczno Anna Przybylska 2020-06-09 15:29:24
Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie określenia stawki czynszu za 1 m kw powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Deszczno Anna Przybylska 2020-06-09 15:28:57
Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 1/2020, dla Wójta Gminy Deszczno polegającej na: "Rozbudowie drogi gminnej nr 001827F- ul. Bursztynowa w m. Ulim w gminie Deszczno", przewidzianej do realizacji na nieruchomościach o nr ewid. działki 258/3, 224/3 i 76 (działki dróg gminnych). nr 224/2 (działka Skarbu Państwa- Starosty Gorzowskiego)- obręb 02 Ulim, gm. Deszczno Anna Przybylska 2020-06-09 15:18:01
Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 1/2020, dla Wójta Gminy Deszczno polegającej na: "Rozbudowie drogi gminnej nr 001827F- ul. Bursztynowa w m. Ulim w gminie Deszczno", przewidzianej do realizacji na nieruchomościach o nr ewid. działki 258/3, 224/3 i 76 (działki dróg gminnych). nr 224/2 (działka Skarbu Państwa- Starosty Gorzowskiego)- obręb 02 Ulim, gm. Deszczno Anna Przybylska 2020-06-09 15:17:22
Zapytanie ofertowe zamówienie o wartości 30 000 euro: wykonanie przeglądów pięcioletnich stanu technicznego obiektów budowlanych Mariusz Florczak 2020-06-09 14:39:00
Zapytanie ofertowe zamówienie o wartości 30 000 euro: wykonanie przeglądów pięcioletnich stanu technicznego obiektów budowlanych Mariusz Florczak 2020-06-09 14:37:12
Zapytanie ofertowe zamówienie o wartości 30 000 euro: wykonanie przeglądów pięcioletnich stanu technicznego obiektów budowlanych Mariusz Florczak 2020-06-09 14:35:10
Wniosek o dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkoły w roku szkolnym 2020/2021 Anna Przybylska 2020-06-09 12:03:17
Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok Anna Przybylska 2020-06-08 14:42:39
Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok Anna Przybylska 2020-06-08 14:42:16
Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność gminy, dzi 263/2 m. Deszczno Anna Przybylska 2020-06-08 10:52:51
Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność gminy, dzi 263/2 m. Deszczno Anna Przybylska 2020-06-08 10:51:34
Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność gminy, dzi 263/2 m. Deszczno Anna Przybylska 2020-06-08 09:12:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego Płonica Zachód I Monika Idziaszek 2020-06-04 08:26:51
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu Monika Idziaszek 2020-06-04 08:18:36