Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie Wójta Gminy Deszczno z 16 czerwca 2020 r. o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Danuta Janikowska 2020-06-17 15:02:56
Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców Anna Przybylska 2020-06-17 14:30:26
Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców Anna Przybylska 2020-06-17 14:29:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory do chowu bydła mięsnego o maksymalnej obsadzie 190 DJP na działkach numer 459/1 oraz 459/5 obręb 18 Glinik, gm. Deszczno. Karolina Pieróg 2020-06-17 08:25:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory do chowu bydła mięsnego o maksymalnej obsadzie 190 DJP na działce numer 459/6 obręb 18 Glinik, gm. Deszczno. Karolina Pieróg 2020-06-17 08:23:54
POSTANOWIENIE NR 70/2020 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Danuta Janikowska 2020-06-17 08:03:45
Korekta oświadczedczenia Radna Bogusława Sarnowska-Marczewska Monika Idziaszek 2020-06-17 07:56:29
Raport o stanie Gminy za 2019 r. Monika Idziaszek 2020-06-16 14:58:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce oznaczonej nr ewid. 503 obręb ewid. nr 6 ? Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci wodociągowej Artur Bobrowski 2020-06-16 12:49:56
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15.06.2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym Danuta Janikowska 2020-06-16 09:31:01
POSTANOWIENIE NR 69/2020 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Danuta Janikowska 2020-06-16 09:29:32
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12 czerwca 2020 r. Danuta Janikowska 2020-06-15 07:54:14
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Danuta Janikowska 2020-06-15 07:44:34
Zarządzenie nr 16/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Pani Adrianie Tutak Anna Przybylska 2020-06-12 09:22:09
Zarządzenie nr 17/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Pani Adrianie Tutak upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych i wyznaczenia osoby upoważnionej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy Anna Przybylska 2020-06-12 09:21:54
Zarządzenie nr 24/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie składania wniosków o dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkoły w roku szkolnym 2020/2021 Anna Przybylska 2020-06-12 09:20:41
Zarządzenie nr 23/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu Anna Przybylska 2020-06-12 09:19:40
Zarządzenie nr 22/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Deszczno Anna Przybylska 2020-06-12 09:18:37
UCHWAŁA NR 182/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Danuta Janikowska 2020-06-12 09:17:58
UCHWAŁA NR 182/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Danuta Janikowska 2020-06-12 09:15:56
Zarządzenie nr 20/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie określenia stawki czynszu regulowanego za lokale użytkowe Anna Przybylska 2020-06-12 09:15:33
Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie określenia stawki czynszu za 1 m kw powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Deszczno Anna Przybylska 2020-06-12 09:15:17
Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Deszczno Anna Przybylska 2020-06-12 09:14:52
UCHWAŁA NR 183/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych Danuta Janikowska 2020-06-12 09:13:19
Zarządzenie nr 20/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie określenia stawki czynszu regulowanego za lokale użytkowe Anna Przybylska 2020-06-12 09:13:16
Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie określenia stawki czynszu za 1 m kw powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Deszczno Anna Przybylska 2020-06-12 09:12:02
Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie określenia stawki czynszu za 1 m kw powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Deszczno Anna Przybylska 2020-06-12 09:11:45
Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok Anna Przybylska 2020-06-12 09:10:33
Zarządzenie nr 17/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Pani Adrianie Tutak upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych i wyznaczenia osoby upoważnionej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy Anna Przybylska 2020-06-12 09:09:47
Zarządzenie nr 16/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Pani Adrianie Tutak Anna Przybylska 2020-06-12 09:08:32
Zarządzenie nr 15/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Klubów Dziecięcych Anna Przybylska 2020-06-12 09:07:14
Zarządzenia Wójta Gminy 2020 Anna Przybylska 2020-06-12 09:03:05
Zarządzenia Wójta Gminy 2019 Anna Przybylska 2020-06-12 09:02:49
Zarządzenia Wójta Gminy 2020 Anna Przybylska 2020-06-12 09:02:38
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 10 czerwca 2020 r. o numerach i granicach obwodów głosowania Danuta Janikowska 2020-06-12 08:55:38
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 12 czerwca 2020 r. o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych Danuta Janikowska 2020-06-12 08:54:57
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 10 czerwca 2020 r. o numerach i granicach obwodów głosowania Danuta Janikowska 2020-06-12 08:49:52
KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH Monika Idziaszek 2020-06-12 08:28:00
KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTW A Z TYTUŁU W YKONYW ANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH Monika Idziaszek 2020-06-12 08:27:24
KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTW A Z TYTUŁU W YKONYW ANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH Monika Idziaszek 2020-06-12 08:26:48