Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 04.04.2023 r. decyzji nr 28.2023 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 341/26, obręb ewid. nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Paulina Mikoś-Kinowska 2023-04-04 13:35:28
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie budynku hali malarni proszkowej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, na działce nr 103/19 obręb 14 Karnin, przy ul. Poznańskiej w Gorzowie Wlkp. Karolina Pieróg 2023-04-04 12:04:30
OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa lubuskiego w 2023 roku Monika Idziaszek 2023-04-04 08:45:01
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 04.04.2023 r. decyzji nr 2.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 180/3 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej Paulina Mikoś-Kinowska 2023-04-04 08:12:10
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fotowoltaicznej instalacji elektrowni OZE o mocy do 14,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą dz. nr 247/2 obręb Ciecierzyce. Karolina Pieróg 2023-04-04 08:03:43
BNŚ-BA.6740.2.1.2023.MG Monika Idziaszek 2023-04-03 12:18:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 188/17, 193/3 i 193/4 obręb nr 18 - Glinik, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Paulina Mikoś-Kinowska 2023-04-03 08:00:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 31.03.2023 r. decyzji nr 53.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej działkach o nr ewid. 97, 64/17, 66/6, 95/1, 135 obręb ewid. nr 16 - Krasowiec, gm. Deszczno polegającej na budowie sieci wodociągowej. Paulina Mikoś-Kinowska 2023-03-31 09:30:17
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (łączna moc do 3 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 209 w obrębie Bolemin, gmina Deszczno Karolina Pieróg 2023-03-30 15:31:30
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (łączna moc do 3 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 209 w obrębie Bolemin, gmina Deszczno - publiczne Karolina Pieróg 2023-03-30 15:30:12
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (łączna moc do 3 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 209 w obrębie Bolemin, gmina Deszczno - strony Karolina Pieróg 2023-03-30 15:29:26
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (łączna moc do 3 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 209 w obrębie Bolemin, gmina Deszczno - strony Karolina Pieróg 2023-03-30 15:28:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z części działek o nr ewid. 343/5, 343/6, 343/7, 343/9, 343/10, 343/11, 343/12, 343/13, 343/14, 343/15 obręb ewid. nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV Paulina Mikoś-Kinowska 2023-03-30 12:45:51
Sprawozdanie o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Deszczno za 2022 rok Monika Idziaszek 2023-03-30 12:17:41
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2022 ROK. Monika Idziaszek 2023-03-30 12:17:06
Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Deszcznie za 2022 rok Monika Idziaszek 2023-03-30 12:16:30
Sprawozdania za 2022 rok Monika Idziaszek 2023-03-30 12:15:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 29.03.2023 r. decyzję nr 4.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 283, 331, 453 obręb nr 18 - Glinik, gm. Deszczno, polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ul. Słowiczej Paulina Mikoś-Kinowska 2023-03-29 13:07:51
Zapytanie ofertowe dt. zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku Karolina Pieróg 2023-03-27 13:59:32
Zapytanie ofertowe dt. zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku Karolina Pieróg 2023-03-27 13:59:17
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy do spraw inwestycji gminnych i gospodarki komunalnej Anna Przybylska 2023-03-27 13:02:50
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie dwóch farm fotowoltaicznych PV Białobłocie I o łącznej mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 101 obręb Białobłocie. Karolina Pieróg 2023-03-24 10:50:34
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :budowie zespołu produkcyjno ? magazynowo ? usługowego z zapleczem socjalno ? biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą i komunikacyjną na działkach o nr ewid. 25/93, 25/94, 25/95, 25/97, 25/88 (część działki), 25/91(część) , 25/92 obręb Kiełpin, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie Karolina Pieróg 2023-03-23 11:42:44
Obwieszczenie o zebranym materiale w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3,6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr geod. 15 w obrębie Deszczno Karolina Pieróg 2023-03-22 12:38:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 157/1 i 110/29 obręb nr 3 - Łagodzin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Paulina Mikoś-Kinowska 2023-03-21 14:53:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 20.03.2023 r. decyzji nr 52.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 104/9, 105/1, 105/13, 157/1 obręb ewid. nr 3 - Łagodzin, gm. Deszczno polegającej na budowie sieci wodociągowej Paulina Mikoś-Kinowska 2023-03-20 16:41:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 20.03.2023 r. decyzji nr 52.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 104/9, 105/1, 105/13, 157/1 obręb ewid. nr 3 - Łagodzin, gm. Deszczno polegającej na budowie sieci wodociągowej Paulina Mikoś-Kinowska 2023-03-20 16:41:24
ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 PLN dotyczące remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych Paweł Szmajda 2023-03-20 12:09:30
ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 PLN dotyczące remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych Paweł Szmajda 2023-03-20 12:09:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 341/26, obręb ewid. nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Paulina Mikoś-Kinowska 2023-03-20 08:42:41
ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 PLN dotyczące remontu szacunkowo 1 km dróg gminnych o średniej szerokości 3,5 m, polegającego na ułożeniu nawierzchni z kruszywa niezwiązanego z materiałów pochodzących z recyklingu, frakcji 0/63 mm, o średniej grubości 10 cm po zagęszczeniu Paweł Szmajda 2023-03-17 12:46:00
ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 PLN dotyczące remontu szacunkowo 1 km dróg gminnych o średniej szerokości 3,5 m, polegającego na ułożeniu nawierzchni z kruszywa niezwiązanego CNR, frakcji 0/31,5 mm, o średniej grubości 10 cm po zagęszczeniu Paweł Szmajda 2023-03-17 12:39:13
ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 PLN dotyczące profilowania i zagęszczania nawierzchni gruntowych oraz nawierzchni z kruszywa niezwiązanego Paweł Szmajda 2023-03-17 12:31:53
ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 PLN dotyczące profilowania i zagęszczania nawierzchni gruntowych oraz nawierzchni z kruszywa niezwiązanego Paweł Szmajda 2023-03-17 12:31:05
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa maturalnego "Bolemin I" zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 193,, 195, 196, 420 obręb Bolemin, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie - publiczne Karolina Pieróg 2023-03-17 07:52:54
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa maturalnego "Bolemin I" zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 193, 195, 196, 420 obręb Bolemin, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie - strony Karolina Pieróg 2023-03-17 07:51:25
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa maturalnego "Bolemin I" zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 193,, 195, 196, 420 obręb Bolemin, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie Karolina Pieróg 2023-03-17 07:48:08
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy do spraw inwestycji gminnych i gospodarki komunalnej Anna Przybylska 2023-03-16 13:31:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 15.03.2023 r. decyzji nr 54.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 219 obręb ewid. nr 2 - Ulim, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej Paulina Mikoś-Kinowska 2023-03-15 14:43:34
Wykaz nieruchomości bedącej przedmiotem dzierżawy na okres od 1 maja 2023r. do 30 listopada 2023r. Anna Przybylska 2023-03-15 14:22:52