Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2023 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł., wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia Anna Przybylska 2024-05-15 08:29:42
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.43.2024.EWas o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu obejmującej budowę sieci gazowej DN 500 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Remont gazociągu DN 500 relacji Skwierzyna - Barlinek na przekroczeniu rzeki Warty" Anna Przybylska 2024-05-14 14:31:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 14.05.2024 r. decyzji nr 5.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie działki o nr ewid. 176/11 obręb nr 4 - Karnin, gm. Deszczno, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GOR3039B Paulina Mikoś-Kinowska 2024-05-14 14:21:08
Zarządzenie nr 30/2024 Wójta Gminy Deszczno z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Deszcznie Anna Przybylska 2024-05-14 12:57:50
Zarządzenie nr 30/2024 Wójta Gminy Deszczno z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Deszcznie Anna Przybylska 2024-05-14 12:54:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 63/15, obręb ewid. nr 16 - Krasowiec, gm. Deszczno, polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Paulina Mikoś-Kinowska 2024-05-14 12:14:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 63/15, obręb ewid. nr 16 - Krasowiec, gm. Deszczno, polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Paulina Mikoś-Kinowska 2024-05-14 12:14:09
Petycja o podjęcie działań zmierzających do stopniowego wzdrożenia w urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez interesantów poprzez udostępnienie takiej mozliwości na stronie internetowej samorządu Anna Przybylska 2024-05-14 12:03:42
ZARZĄDZENIE NR 31/2024 WÓJTA GMINY DESZCZNO z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Deszcznie Monika Myszkowska 2024-05-14 11:49:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 13.05.2024 r. decyzji nr 21.2023 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 108/16, obręb ewid. nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie jedenastu jednorodzinnych budynków mieszkalnych, dwóch jednorodzinnych budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej, dwóch budynków mieszkalno-usługowych oraz drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Paulina Mikoś-Kinowska 2024-05-13 14:40:06
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 maja 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów OKW Monika Myszkowska 2024-05-13 12:51:28
BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Monika Myszkowska 2024-05-13 11:07:46
INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU GMINY DESZCZNO Monika Myszkowska 2024-05-13 11:07:19
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Monika Myszkowska 2024-05-13 11:07:02
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Monika Myszkowska 2024-05-13 11:06:44
BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Monika Myszkowska 2024-05-13 11:06:25
Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa ul. Tęczowej wraz z przebudową odcinka ul. Kąpieliskowej w m. Karnin Anna Przybylska 2024-05-09 13:21:25
Petycja o podjęcie działań w celu pozyskania bezzwrotnej dotacji od Polskiego Funduszu Rozwoju na automatyzację procesów administracyjnych Anna Przybylska 2024-05-09 12:42:04
Petycja dotycząca przekazania informacji jednostkom ochotniczych straży pożarnych o możliwości wsparcia finansowego Anna Przybylska 2024-05-09 12:38:59
Petycja dotycząca przekazania informacji jednostkom ochotniczych straży pożarnych o możliwości wsparcia finansowego Anna Przybylska 2024-05-09 12:38:45
Maria Butrym - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Anna Przybylska 2024-05-09 08:46:00
Joanna Jaźwińska - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu Anna Przybylska 2024-05-09 08:45:38
Katarzyna Misian- Szczypiór - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Deszcznie Anna Przybylska 2024-05-09 08:45:19
Joanna Romaniuk - Skarbnik Gminy Anna Przybylska 2024-05-09 08:45:05
Mariusz Florczak - Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki i Rozwoju Anna Przybylska 2024-05-09 08:44:48
Artur Bobrowski- Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju Anna Przybylska 2024-05-09 08:44:31
Ewa Polańska- Insp. ds gospodarki gruntami i rolnictwa Anna Przybylska 2024-05-09 08:44:13
Kamila Nabrzeska- Insp. ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Anna Przybylska 2024-05-09 08:43:44
Róża Kopczyńska- Insp. ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Anna Przybylska 2024-05-09 08:43:21
Emilia Rogala- Insp. ds. świadczeń pomocy społecznej Anna Przybylska 2024-05-09 08:42:57
Tadeusz Koper- Sekretarz Gminy Anna Przybylska 2024-05-09 08:42:30
Szperka Aleksander- Zastępca Wójta Anna Przybylska 2024-05-09 08:42:14
Dorota Szulejko- Dyrektor Przedszkola w Ulimiu Anna Przybylska 2024-05-09 08:41:09
Dorota Szulejko- Kierownik Zespołu Klubów Dziecięcych w Ulimiu Anna Przybylska 2024-05-09 08:40:52
Joanna Andrzejczak- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ulimiu Anna Przybylska 2024-05-09 08:40:18
Anna Byczkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Deszcznie Anna Przybylska 2024-05-09 08:39:36
Małgorzata Mikucka - Dyrektor Przedszkola w Maszewie Anna Przybylska 2024-05-09 08:39:06
Małgorzata Mikucka - Dyrektor Zespołu Klubów Dziecięcych w Maszewie Anna Przybylska 2024-05-09 08:38:51
Agnieszka Stanisławska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Boleminie Anna Przybylska 2024-05-09 08:38:29
Wioletta Stańczak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach Anna Przybylska 2024-05-09 08:38:05