Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
- dokument usunięty Anna Przybylska 2020-08-17 16:59:27
- dokument usunięty Anna Przybylska 2020-08-17 16:59:21
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2020 r. - dokument usunięty Anna Przybylska 2020-08-17 16:57:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończonym postepowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych ewid. 10/11, 219, 220, 221/1, obręb ewid. nr 2- Ulim polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Anna Przybylska 2020-08-17 16:14:53
Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 17 sierpnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 35/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie Anna Przybylska 2020-08-17 15:52:06
Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Opracownia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Deszczno na lata 2021-2027 Anna Przybylska 2020-08-17 15:47:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno OŚ.6220.3.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla chowu bydła mięsnego o maksymalnej obsadzie 190 DJP na działce nr 459/6, obręb 18 - Glinik, gm. Deszczno - podjęcie postępowania Karolina Pieróg 2020-08-14 08:31:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno OŚ.6220.4.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla chowu bydła mięsnego o maksymalnej obsadzie 190 DJP na działce nr 459/1 oraz 459/5, obręb 18 - Glinik, gm. Deszczno - podjęcie postępowania Karolina Pieróg 2020-08-14 08:30:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno OŚ.6220.4.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla chowu bydła mięsnego o maksymalnej obsadzie 190 DJP na działce nr 459/1 oraz 459/5, obręb 18 - Glinik, gm. Deszczno - podjęcie postępowania Karolina Pieróg 2020-08-14 08:29:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno OŚ.6220.4.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla chowu bydła mięsnego o maksymalnej obsadzie 190 DJP na działce nr 459/1 oraz 459/5, obręb 18 - Glinik, gm. Deszczno - podjęcie postępowania Karolina Pieróg 2020-08-14 08:23:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno OŚ.6220.3.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla chowu bydła mięsnego o maksymalnej obsadzie 190 DJP na działce nr 459/6, obręb 18 - Glinik, gm. Deszczno - podjęcie postępowania Karolina Pieróg 2020-08-14 08:21:24
Petycja w sprawie budowy drogi - Glinik ul. Zacisze Danuta Janikowska 2020-08-13 10:24:11
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu - Glinik dz. nr 200/3 Danuta Janikowska 2020-08-10 13:45:15
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu - Dzierżów dz. nr 64/12 Danuta Janikowska 2020-08-10 13:44:34
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu - Kiełpin dz. nr 21/1 Danuta Janikowska 2020-08-10 13:43:09
Wykaz na wydzierżawienie gruntów rolnych na 3 lat - Deszczno dz. nr 341,17 Danuta Janikowska 2020-08-10 13:37:38
Wykaz na wydzierżawienie gruntów rolnych na 8 lat - Dzierżów dz. nr 96 Danuta Janikowska 2020-08-10 13:36:43
Wykaz na wydzierżawienie gruntów rolnych na 8 lat - Dzierżów dz. nr 96 Danuta Janikowska 2020-08-10 13:36:05
Wykaz na wydzierżawienie gruntów rolnych na 8 lat - Dzierżów dz. nr 96 Danuta Janikowska 2020-08-10 13:30:32
Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych - Dzierżów dz. nr 104, Płonica dz. nr 104, 8, 7, 4, 5/2 Danuta Janikowska 2020-08-10 13:20:30
Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych - Płonica dz. nr 170/1, 172/2, 183/1 Danuta Janikowska 2020-08-10 13:19:11
OGŁOSZENIE O PRZETRAGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEROLNEJ DZIAŁKA NR 55/15 OBRĘB KRASOWIEC Monika Idziaszek 2020-08-07 13:35:59
OGŁOSZENIE O PRZETRAGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ DZIAŁKA NR 86/8 OBRĘB MASZEWO Monika Idziaszek 2020-08-07 13:34:35
Ogłoszenie o przetagu na wydzierżawienie gruntów rolnych GW1G/00069086/1 Monika Idziaszek 2020-08-07 13:13:57
Ogłoszenie o przetragu na zbycie nieruchomości 341/29KWGW1G/00079104/7, 476/7KWGW1G/00062166/7, 476/9KWGW1G/00062166/7, 246/10KWGW1G/00041840/3, 405/21KWGW1G/00165476, 161KWGW1G/00059877/0 Monika Idziaszek 2020-08-07 13:12:51
Zarządzenie nr 35/2020 Wójta Gminy Deszczno w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie Monika Idziaszek 2020-08-07 08:29:38
Zarządzenie nr 35/2020 Wójta Gminy Deszczno w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie - dokument usunięty Monika Idziaszek 2020-08-07 08:27:55
Obwieszczenie Zarządu Województwa Lubuskiego o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2020-2026 wraz z planem inwestycyjnym. Monika Idziaszek 2020-08-07 08:23:49
Zarządzenie nr 35/2020 Wójta Gminy Deszczno w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie - dokument usunięty Monika Idziaszek 2020-08-07 08:21:15
Zarządzenie nr 35/2020 Wójta Gminy Deszczno w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie - dokument usunięty Monika Idziaszek 2020-08-06 13:15:42
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 464/2, 32/11, 32/7, 76/11 obręb ewid. nr 5 ? Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci wodociągowej Artur Bobrowski 2020-08-05 16:29:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 307/53, 307/54, 307/55, 307/56, 307/57, 307/58, 307/59, 307/60, 307/61, 307/62, 307/63, 307/64, 307/65, 307/66, 307/67, 307/68, 307/69, 307/10 obręb ewid. nr 6-Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV Artur Bobrowski 2020-08-05 09:28:51
Informacja o możliwości składania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie "Zacisze Borkowskie" - Cykl zawodów wędkarskich Danuta Janikowska 2020-08-05 08:28:00
Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Klubów Dziecięcych - dokument usunięty Monika Idziaszek 2020-08-03 10:07:11
Zarządzenie nr 34/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 3.08.2020 r. w sprawie szkolenia obronnego w Gminie Deszczno w 2020 r. Monika Idziaszek 2020-08-03 10:06:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak : OŚ.6220.7.2020 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 200/1 obręb Osiedle Poznańskie, gmina Deszczno, powiat gorzowski, województwo lubuskie. Karolina Pieróg 2020-08-03 08:28:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak : OŚ.6220.7.2020 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 200/1 obręb Osiedle Poznańskie, gmina Deszczno, powiat gorzowski, województwo lubuskie - zawiadomienie stron Karolina Pieróg 2020-08-03 08:28:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak : OŚ.6220.7.2020 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 200/1 obręb Osiedle Poznańskie, gmina Deszczno, powiat gorzowski, województwo lubuskie - zawiadomienie stron Karolina Pieróg 2020-08-03 08:06:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak : OŚ.6220.7.2020 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 200/1 obręb Osiedle Poznańskie, gmina Deszczno, powiat gorzowski, województwo lubuskie. Karolina Pieróg 2020-08-03 07:50:54
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa linii 400 kV Baczyna-Plewiska Monika Idziaszek 2020-07-31 08:29:50