Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
RB-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych Monika Idziaszek 2023-04-26 08:20:59
Sprawozdania finansowe za I kwartał 2023 roku Monika Idziaszek 2023-04-26 08:19:37
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3,6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr geod. 15 w obrębie Deszczno - do publicznej wiadomości Karolina Pieróg 2023-04-25 09:37:41
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3,6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr geod. 15 w obrębie Deszczno - strony Karolina Pieróg 2023-04-25 09:37:12
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3,6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr geod. 15 w obrębie Deszczno. Karolina Pieróg 2023-04-25 09:35:47
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3,6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr geod. 15 w obrębie Deszczno. - dokument usunięty Karolina Pieróg 2023-04-25 09:35:21
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3,6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr geod. 15 w obrębie Deszczno. - dokument usunięty Karolina Pieróg 2023-04-25 09:35:12
Wykaz nieruchomości będącej własnością gminy przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu dz. 191/7 m. Brzozowiec Anna Przybylska 2023-04-24 13:41:52
Wykaz nieruchomości będącej własnością gminy przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu dz. 191/1 m. Brzozowiec Anna Przybylska 2023-04-24 13:41:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 24.04.2023 r. decyzji nr 5.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 157/1 i 110/29 obręb nr 3 - Łagodzin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Paulina Mikoś-Kinowska 2023-04-24 10:21:28
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Białobłocie II o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą położoną na działce nr ewid. 106 obręb Białobłocie, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie Karolina Pieróg 2023-04-20 11:42:06
Wniosek o warunki zabudowy/ustalenia lokalizacji celu publicznego Artur Bobrowski 2023-04-20 09:01:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu posepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 188/17, 193/3 i 193/4 obręb nr 18 - Glinik, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Paulina Mikoś-Kinowska 2023-04-18 10:19:13
Uchwała Nr 212 /2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Deszczno za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Monika Idziaszek 2023-04-18 08:19:56
Obwieszczenie o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień w sprawie budowy zespołu produkcyjno magazynowo usługowego z zapleczem socjalno biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach nr ewid. 25/93, 25/94, 25/95, 25/88, 25/91, 25/92 obręb Kiełpin gmina Deszczno Karolina Pieróg 2023-04-17 09:00:22
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Deszczno Mariusz Florczak 2023-04-17 08:35:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 14.04.2023 r. decyzji nr 3.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z części działek o nr ewid. 343/5, 343/6, 343/7, 343/9, 343/10, 343/11, 343/12, 343/13, 343/14, 343/15 obręb ewid. nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV Paulina Mikoś-Kinowska 2023-04-14 09:59:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 14.04.2023 r. decyzji nr 3.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z części działek o nr ewid. 343/5, 343/6, 343/7, 343/9, 343/10, 343/11, 343/12, 343/13, 343/14, 343/15 obręb ewid. nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV Paulina Mikoś-Kinowska 2023-04-14 09:59:14
Informacja dodatkowa Anna Przybylska 2023-04-14 09:45:05
Informacja Anna Przybylska 2023-04-14 09:44:43
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Anna Przybylska 2023-04-14 09:43:40
Rachunek zysków i strat Anna Przybylska 2023-04-14 09:43:04
Bilans jednostki budżetowej Anna Przybylska 2023-04-14 09:42:30
Sprawozdania ŚDS za 2022 rok Anna Przybylska 2023-04-14 09:41:06
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu Ślusarstwo Usługowe Hajduk Sp. z o.o. S.K., zlokalizowanego przy ul. Świetlanej 77 w miejscowości Osiedle Poznańskie. Karolina Pieróg 2023-04-14 08:07:48
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 1 Mariusz Florczak 2023-04-14 07:52:51
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 2 Mariusz Florczak 2023-04-14 07:50:10
Wykaz nieruchomości do wynajmu w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony dz. 56/7 m. Maszewo Monika Idziaszek 2023-04-07 09:22:10
Wykaz nieruchomości do wynajmu w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony dz. 56/7 m. Maszewo - dokument usunięty Monika Idziaszek 2023-04-07 09:21:55
Wykaz nieruchomości do wynajmu w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony dz. 263/2 m. Deszczno Monika Idziaszek 2023-04-07 09:21:48
Wykaz nieruchomości do wynajmu w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony dz. 263/2 m. Deszczno - dokument usunięty Monika Idziaszek 2023-04-07 09:21:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 157/1 i 110/29 obręb nr 3 - Łagodzin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Paulina Mikoś-Kinowska 2023-04-06 13:42:34
Wykaz nieruchomości do wynajmu w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony dz. 56/7 m. Maszewo - dokument usunięty Anna Przybylska 2023-04-06 11:18:02
Wykaz nieruchomości do wynajmu w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony dz. 263/2 m. Deszczno - dokument usunięty Anna Przybylska 2023-04-06 11:17:30
ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 PLN dotyczące remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych Paweł Szmajda 2023-04-05 15:04:12
ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 PLN dotyczące remontu szacunkowo 1 km dróg gminnych o średniej szerokości 3,5 m, polegającego na ułożeniu nawierzchni z kruszywa niezwiązanego z materiałów pochodzących z recyklingu, frakcji 0/63 mm, o średniej grubości 10 cm po zagęszczeniu Paweł Szmajda 2023-04-05 15:03:55
ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 PLN dotyczące remontu szacunkowo 1 km dróg gminnych o średniej szerokości 3,5 m, polegającego na ułożeniu nawierzchni z kruszywa niezwiązanego CNR, frakcji 0/31,5 mm, o średniej grubości 10 cm po zagęszczeniu Paweł Szmajda 2023-04-05 15:03:30
ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 PLN dotyczące remontu szacunkowo 1 km dróg gminnych o średniej szerokości 3,5 m, polegającego na ułożeniu nawierzchni z kruszywa niezwiązanego CNR, frakcji 0/31,5 mm, o średniej grubości 10 cm po zagęszczeniu Paweł Szmajda 2023-04-05 15:02:55
ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 PLN dotyczące profilowania i zagęszczania nawierzchni gruntowych oraz nawierzchni z kruszywa niezwiązanego Paweł Szmajda 2023-04-05 15:02:02
ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 PLN dotyczące profilowania i zagęszczania nawierzchni gruntowych oraz nawierzchni z kruszywa niezwiązanego Paweł Szmajda 2023-04-05 15:01:57