Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku Danuta Janikowska 2023-03-14 14:46:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 283, 331, 453 obręb nr 18 - Glinik, gm. Deszczno, polegającej na rozbudowie drogi gminnej ? ul. Słowiczej. Paulina Mikoś-Kinowska 2023-03-10 10:36:36
Tadeusz Koper- Sekretarz Gminy od 01.03.2023 Anna Przybylska 2023-03-09 08:38:14
Tadeusz Koper- Sekretarz Gminy do 24.02.2023 Anna Przybylska 2023-03-09 08:37:44
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie fotowoltaicznej instalacji elektrowni OZE o mocy do 14,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr 247/2 obręb Ciecierzyce, gmina Deszczno Karolina Pieróg 2023-03-08 14:57:52
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie obiektu inwentarskiego do tuczu brojlera kurzego na działce o nr ewid. 53 obręb Glinik, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie Karolina Pieróg 2023-03-08 13:22:45
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie obiektu inwentarskiego do tuczu brojlera kurzego na działce o nr ewid. 53 obręb Glinik, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie - dokument usunięty Karolina Pieróg 2023-03-08 13:13:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 180/3 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowe Paulina Mikoś-Kinowska 2023-03-08 13:12:16
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie obiektu inwentarskiego do tuczu brojlera kurzego na działce o nr ewid. 53 obręb Glinik, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie - dokument usunięty Karolina Pieróg 2023-03-08 13:05:18
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie obiektu inwentarskiego do tuczu brojlera kurzego na działce o nr ewid. 53 obręb Glinik, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie - zmarły Karolina Pieróg 2023-03-08 13:04:30
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie obiektu inwentarskiego do tuczu brojlera kurzego na działce o nr ewid. 53 obręb Glinik, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie Karolina Pieróg 2023-03-08 13:04:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 343/5, 343/6, 343/7, 343/8, 343/9, 343/10, 343/11, 343/12, 343/13, 343/14 i 343/15 obręb nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci nn-0,4kV Paulina Mikoś-Kinowska 2023-03-06 14:45:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 28.02.2023 r. decyzji nr 56.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 18/28 obręb nr 13 - Maszewo, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej Paulina Mikoś-Kinowska 2023-02-28 14:56:43
Obwieszczenie o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej PV Deszczno o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą położonej na działce nr ewid. 326/10 obręb Deszczno, gmina Deszczno, powiat gorzowski, województwo lubuskie. Karolina Pieróg 2023-02-28 13:43:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 28.02.2023 r. decyzji nr 1.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 239, 369, 258, 257 obręb nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie drogi gminnej - ul. Spacerowej Paulina Mikoś-Kinowska 2023-02-28 12:37:13
Zarządzenie 12/2023 Wójta Gminy Deszczno z dnia 21 lutego 2023r. w sprawie zatwierdzenia Rocznego planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu Anna Przybylska 2023-02-28 10:51:19
Zarządzenie 11/2023 Wójta Gminy Deszczno z dnia 20 lutego 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2023 rok Anna Przybylska 2023-02-28 10:49:53
Zarządzenie 10/2023 Wójta Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2023r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie do prowadzenia postępowań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacja na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687) Anna Przybylska 2023-02-27 15:59:11
Zarządzenie 10/2023 Wójta Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2023r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie do prowadzenia postępowań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacja na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687) Anna Przybylska 2023-02-27 15:59:01
Zarządzenie 9/2023 Wójta Gminy Deszczno z dnia 6 lutego 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" na terenie Gminy Deszczno w 2023r. oraz powołania komisji w celu zaopiniowania złożonych ofert Anna Przybylska 2023-02-27 15:55:46
Zarządzenie 9/2023 Wójta Gminy Deszczno z dnia 6 lutego 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" na terenie Gminy Deszczno w 2023r. oraz powołania komisji w celu zaopiniowania złożonych ofert Anna Przybylska 2023-02-27 15:55:09
Zarządzenie 8/2023 Wójta Gminy Deszczno z dnia 6 lutego 2023r. w sprawie ustalania szczegółowych warunków, cen i opłat wynajmu i korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Deszczno Anna Przybylska 2023-02-27 15:53:54
Zarządzenie 7/2023 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31 stycznia 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2023 rok Anna Przybylska 2023-02-27 15:52:23
Zarządzenie 6/2023 Wójta Gminy Deszczno z dnia 24 stycznia 2023r. w sprawie odwołania i powolania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Anna Przybylska 2023-02-27 15:51:26
Zarządzenie 5/2023 Wójta Gminy Deszczno z dnia 17 stycznia 2023r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Deszczno Anna Przybylska 2023-02-27 15:49:54
Zarządzenie 4/2023 Wójta Gminy Deszczno z dnia 9 stycznia 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2023-2030 Anna Przybylska 2023-02-27 15:48:42
Zarządzenie 3/2023 Wójta Gminy Deszczno z dnia 9 stycznia 2023 w sprawie ustalenia w 2023 roku maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Deszczno Anna Przybylska 2023-02-27 15:46:30
Zarządzenie 1/2023 Wójta Gminy Deszczno z dnia 2 stycznia 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2023 rok Anna Przybylska 2023-02-27 15:44:34
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.7840.137.2022.EWas Anna Przybylska 2023-02-27 14:10:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 219 obręb ewid. nr 2 - Ulim, gm. Deszczno polegającej na budowie sieci wodociągowej Paulina Mikoś-Kinowska 2023-02-27 08:39:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 104/9, 105/1, 105/13, 157/1 obręb ewid. nr 3 - Łagodzin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej Paulina Mikoś-Kinowska 2023-02-27 08:37:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania ww sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 97, 64/17, 66/6, 95/1, 135 obręb ewid. nr 16 - Krasowiec, gm. Deszczno polegającej na budowie sieci wodociągowej Paulina Mikoś-Kinowska 2023-02-27 08:37:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania ww sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 97, 64/17, 66/6, 95/1, 135 obręb ewid. nr 16 - Krasowiec, gm. Deszczno polegającej na budowie sieci wodociągowej Paulina Mikoś-Kinowska 2023-02-27 08:37:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 104/9, 105/1, 105/13, 157/1 obręb ewid. nr 3 - Łagodzin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej Paulina Mikoś-Kinowska 2023-02-27 08:35:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 283, 331, 453 obręb nr 18 ? Glinik, gm. Deszczno, polegającej na rozbudowie drogi gminnej ? ul. Słowiczej. Artur Bobrowski 2023-02-23 13:40:45
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy do spraw inwestycji gminnych i gospodarki komunalnej Anna Przybylska 2023-02-22 14:30:23
Wykaz nieruchomości bedącej przedmiotem dzierżawy na okres 1 roku Anna Przybylska 2023-02-22 13:30:50
Wykaz nieruchomości bedącej przedmiotem dzierżawy na okres 1 roku Anna Przybylska 2023-02-22 13:30:33
Wykaz nieruchomości bedącej przedmiotem dzierżawy na okres 3 lat Anna Przybylska 2023-02-22 13:30:00
Wykaz nieruchomości bedącej przedmiotem dzierżawy na okres od 01 maja do 30 listopada 2023 roku Anna Przybylska 2023-02-22 13:29:22