Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Kierownik referatu promocji, kultury, turystyki i sportu


Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

 

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 ze zmianami) Wójt Gminy Deszczno ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy -  Kierownika referatu promocji, kultury, turystyki i sportu.

Do obowiązków pracownika będzie należało w szczególności:

-         prowadzenie spraw związanych z promocją gminy,

-         prowadzenie spraw związanych z kulturą,

-         pisanie wniosków na środki pozabudżetowe,

-         prowadzenie dokumentacji dot. spraw źródeł pozabudżetowych,

-         współredagowanie gazety gminnej,

-         reprezentowanie gminy na zewnątrz poprzez utrzymywanie kontaktów oraz nawiązywanie nowych z gminami partnerskimi

-         współorganizowanie imprez kulturalnych.

Wymagania niezbędne - kandydatem może być osoba, która:

-         posiada obywatelstwo polskie,

-         posiada pełnię praw publicznych,

-         ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

-         nie była prawomocnie skazana za przestępstwa popełnione umyślnie,

-         posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

-         posiada wykształcenie wyższe magisterskie,

-         posiada co najmniej 3 letni staż pracy,

-         znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

-         posiada doświadczenie w kontaktach z mediami.

Wymagania konieczne - znajomość ustaw:

-         kodeksu postępowania administracyjnego,

-         o samorządzie gminnym,

-         znajomość polityki regionalnej.

 

Wymagania pożądane:

-         prawo jazdy kategorii B,

-         komunikatywność,

-         znajomość jednego z języków obcych w stopniu dobrym (w szczególności języka niemieckiego).

Wymagane dokumenty:

-         list motywacyjny,

-         c.v. (życiorys),

-         kwestionariusz osobowy - dostępny poniżej lub w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 10,

-         kserokopia dowodu,

-         dokumenty poświadczające wykształcenie,

-         dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,

-         zaświadczenia o zatrudnieniu,

-         oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia  wymagane  będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Skazanych),

-         oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne),

-         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 ze zmianami).

Dokumenty należy składać w postaci kserokopii (oprócz kwestionariusza, listu motywacyjnego i c.v. - oryginały). W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia  21.10.2011r. do godziny 1100 osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w sekretariacie w zamkniętej kopercie z dopiskiem konkurs na stanowisko pracy - Kierownika referatu promocji, kultury, turystyki i sportu lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy, 66-446 Deszczno 63, woj. Lubuskie - liczy się data wpływu do Urzędu. 

Aplikacje, które są niekompletne lub wpłyną do Urzędu w dniu 21.10.2011r. po godzinie 1100 nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie ofert i rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 25.10.2011r. Osoby spełniające kwalifikacje zostaną poinformowane o godzinie rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.deszczno.biuletyn.net) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Deszczno.

                                                                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                                                                        / - / Jacek Wójcicki

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Przybylska 05-10-2011 10:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Tymszan 05-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Anna Przybylska 05-10-2011 10:52