Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Deszczno ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej wlasność gminy w m. Bolemin

Wójt Gminy Deszczno

ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy.

Miejscowość

Nr ewid. Działki

Powierzchnia

Cena

Wadium

Przeznaczenie

Bolemin

14

 5000 m kw.

 5 500,00 zł

  500,00 zł

 Niezabudowana do sprzedaży pod produkcję rolną

 Nieruchomość położona jest w kompleksie gruntów ornych i łąk. W chwili obecnej użytkowana rolniczo. Uzbrojenie - w zasięgu energii elektrycznej, wodociągu.

1. Przetarg na działkę odbędzie się w dniu 30.11.2010 roku (wtorek ) o godz. 12,00 w Sali Urzędu Gminy w Deszcznie.

2. Nieruchomość stanowi własność Gminy Deszczno i jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

3. Przez nieruchomość przebiega nadziemna linia energetyczna oraz podziemna wodociągowa i nadziemna elektryczna.

4. Dokumentacja geodezyjna, zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic nieruchomości. Wznowienie granic będzie możliwe na koszt nabywcy.

5. Sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. VAT.

6. Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne oraz prawne. W celu wzięcia udziału w przetargu należy zapłacić wadium w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa i złożyć pisemną ofertę -zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na zakup nieruchomości- nie otwierać” w sekretariacie Urzędu Gminy Deszczno do dnia 25.11.2010 r. Wadium w w/w wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Deszczno w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wlkp. nr 53 8363 0004 0035 6918 2000 0005 lub w kasie Urzędu ( do godz. 13,00). Wadium zwraca się w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Natomiast wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się na poczet wylicytowanej należności ceny nabycia nieruchomości. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania.

7.Ustala się ostateczny termin dokonania całej wylicytowanej wpłaty do czasu zawarcia aktu notarialnego. Oprócz w/w ceny - nabywca nieruchomości zobowiązany jest ponieść koszty przepisu notarialnego. Termin podpisania umowy notarialnej ustalony zostanie w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Niedotrzymanie powyższych terminów powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.), wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz gminy. Wójt gminy ma prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 r. sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108).

 Wszelkich informacji udziela Inspektor d/s gospodarki nieruchomościami i geodezji Urzędu Gminy Deszczno, Ewa Polańska, tel. (095 7287 658)

 Pisemna oferta powinna zawierać:

1.Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.

2. Datę sporządzenia oferty.

3.Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

4.Oferowaną cenę nie niższą niż wartość działki oraz sposób jej zapłaty.

5.Kopię dowodu wpłacenia wadium

 

Termin wywieszenia: 26 października 2010

Termin zdjęcia: 30 listopada 2010r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Andrzejak 26-10-2010 13:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Polańska 26-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Karolina Andrzejak 26-10-2010 13:31