Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Deszcznie

 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. tj. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 ze zmianami) Wójt Gminy Deszczno ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy –  KIEROWNIKA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DESZCZNIE

 

Wymagania niezbędne – kandydatem może być osoba, która:

-         posiada obywatelstwo polskie,

-         posiada pełnię praw publicznych,

-         ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

-         nie była prawomocnie skazana za przestępstwa popełnione umyślnie,

-         posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

-         posiada wykształcenie wyższe z zakresu bibliotekoznawstwa lub bibliotekarskie lub inne, mile widziane humanistyczne albo średnie bibliotekarskie ( z minimum pięcioletnim stażem pracy),

-         posiada bardzo dobrą znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

-         posiada umiejętność dobrej komunikacji i kontaktów interpersonalnych;

-         dysponuje wiedzą w zakresie pozyskiwania środków finansowych pozabudżetowych (w tym środków z programów Unii Europejskiej);

-         posiada predyspozycje do organizacji i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością bibliotekarską i kulturalną;

-         Wymagania konieczne – znajomość ustaw:

-         o samorządzie gminnym,

-         o finansach publicznych,

-         o bibliotekach,

-         o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

Wymagania pożądane:

-         komunikatywność,

-         kreatywność,

-         znajomość jednego z języków obcych w stopniu komunikatywnym,

 

Wymagane dokumenty:

 

-         list motywacyjny,

-         c.v. (życiorys),http://europass.org.pl/europass-cv,

-         kwestionariusz osobowy – dostępny poniżej lub w sekretariacie Urzędu Gminy,

-         koncepcja kierowania Gminną Biblioteką Publiczną w Deszcznie, (uwzględniającą zakres programowy i organizacyjny),

-         kserokopia dowodu osobistego,

-         dokumenty poświadczające wykształcenie,

-         dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,

-         zaświadczenia o zatrudnieniu (jeśli było),

-         oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Skazanych),

-         oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne),

-         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 ze zmianami).

 

Termin i miejsce złożenia oferty

-         Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie przez kandydatów ofert, oraz wymaganych dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lutego 2010 do godz. 900 

-         Dokumenty należy składać w postaci kserokopii (oprócz kwestionariusza, listu motywacyjnego i c.v. – oryginały). W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

-         Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Deszcznie (tymczasowa siedziba Urzędu: Deszczno 23 – remiza OSP) , lub pocztą na adres Urzędu Gminy z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Deszcznie.

-         Koperty złożone po terminie nie będą otwierane.

-         Kandydata na stanowisko wyłoni komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem. W tym decydujące zdanie przypadnie ekspertom z WiMBP.

-         Komisja dokona otwarcia kopert i odrzuci kandydatów nie spełniających wymogów formalnych oraz kandydatów, którzy złożyli niekompletne wnioski.

-         Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej  telefonicznie.

-         Z kandydatami komisja przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydat będzie przedstawiał koncepcję organizacyjno - programową Biblioteki oraz odpowiadał na pytania.

-         Komisja odrzuci kandydaturę osoby, która nie stawiła się na termin posiedzenia.

-         Komisja wyłoni kandydata na Kierownika Biblioteki. Kandydatura ta zostanie zaproponowana Wójtowi Gminy Deszczno, który podejmie wraz z komisją ostateczną decyzję w zakresie zatrudnienia.

-         O wynikach konkursu zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie przez komisję konkursową. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

-         Jeśli kandydaci nie będą posiadać odpowiednich wymagań, lub do konkursu przystąpi tylko jedna osoba-konkurs zostanie ogłoszony powtórnie.

 

                                                                                                            Wójt Gminy

Jacek Wójcicki

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Szczepańska 20-01-2010 15:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Szczepańska 20-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Anna Przybylska 21-01-2010 09:09