Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór na stanowisko terapeuty zajęciowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzozowcu

p.o. Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu

Ogłasza nabór na stanowisko terapeuty zajęciowego

 

1. Wymagania niezbędne (na wskazanym stanowisku pracy):

a) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

b) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

c) wykształcenie minimum średnie lub wyższe kierunkowe,

d) kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,

e) komunikatywność i otwartość na drugiego człowieka.

f) poczucie odpowiedzialności.

g) udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami zaburzonymi psychicznie (min. 6 miesięcy).

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) Mile widziany co najmniej roczny staż pracy na stanowisku terapeuty zajęciowego

b) ukończone kursy specjalistyczne,

c) znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje:

1. Prowadzenie dokumentacji podopiecznych przebywających w Domu Samopomocy.

2. Współpraca z pozostałym personelem.

3. Opracowywanie comiesięcznego, tygodniowego, oraz dziennego programu zajęć terapeutycznych.

4. Prowadzenie zajęć terapeutycznych grupowych i indywidualnych zgodnie z opracowanym programem.

5. Dbanie o bezpieczeństwo podopiecznych.

6. Organizowanie czasu wolnego podopiecznych zgodnie z ich zainteresowaniami.

7. Prowadzenie zajęć z uczestnikami Domu Samopomocy w zakresie usprawniania ruchowego, mobilizowanie do ćwiczeń na przyrządach będących na wyposażeniu.

8. Prowadzenie terapii zajęciowej min: muzyko-terapii, zajęć praktyczno-technicznych, plastycznych, i kulinarnych itp.

9. Planowanie budżetu domowego z podopiecznymi.

10. Prowadzenie treningów min: kulinarny, wyglądu zewnętrznego, higieniczny i inne.

11. Prowadzenie rozmów i pomoc w rozwiązywaniu problemów podopiecznych.

12.Utrzymywanie kontaktu z najbliższą rodziną podopiecznych.
13.Udział w wycieczkach i zawodach sportowych, oraz bezpośredni nadzór w ich przygotowywanie.

14.Inne czynności zlecone przez Kierownika ŚDS, a związane bezpośrednio z podopiecznymi ŚDS i funkcjonowaniem Domu.

 

4. Wymagane dokumenty

a) Życiorys (CV) wraz z klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

b) list motywacyjny,

c) dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół potwierdzające zdobyte wykształcenie,

d) kwestionariusz osobowy,

e) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikat księgowej) lub ich odpisy,

f) inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje,

g) oświadczenie o stanie zdrowia i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
(w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne
do wskazanego lekarza medycyny pracy).

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do 10 lipca 2018 r. w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu lub wysłać listownie na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Szkolna 13 Brzozowiec, 66-446 Deszczno .

Aplikacje, które nie będą spełniały wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

O dacie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, osoby zakwalifikowane do drugiego etapu, zostaną powiadomione telefonicznie.

Telefon kontaktowy: 781262000

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Andrzejak 03-07-2018 11:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Karolina Andrzejak 03-07-2018 11:14