Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Deszcznie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. tj. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 ze zmianami) Wójt Gminy Deszczno ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy –  KIEROWNIKA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DESZCZNIE

 

Wymagania niezbędne – kandydatem może być osoba, która:

-        posiada obywatelstwo polskie,

-        posiada pełnię praw publicznych,

-        ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

-        nie była prawomocnie skazana za przestępstwa popełnione umyślnie,

-        posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

-        posiada wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu bibliotekoznawstwa lub bibliotekarskie lub inne – humanistyczne

-        posiada bardzo dobrą znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

-        posiada umiejętność dobrej komunikacji i kontaktów interpersonalnych;

-        dysponuje wiedzą i doświadczeniem w pozyskiwaniu środków finansowych pozabudżetowych (w tym środków z programów Unii Europejskiej);

-        posiada predyspozycje do organizacji i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością bibliotekarską i kulturalną;

-        Wymagania konieczne – znajomość ustaw:

-        kodeksu postępowania administracyjnego,

-        o samorządzie gminnym,

-        o finansach publicznych,

-        o bibliotekach,

-        o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

-        o zamówieniach publicznych.

Wymagania pożądane:

-        komunikatywność,

-        kreatywność,

-        znajomość jednego z języków obcych w stopniu dobrym,

 

Wymagane dokumenty:

 

-        list motywacyjny,

-        c.v. (życiorys) - http://europass.org.pl/europass-cv,

-        kwestionariusz osobowy – dostępny poniżej lub w sekretariacie Urzędu Gminy,

-        koncepcję kierowania Gminną Biblioteką Publiczną w Deszcznie, (uwzględniającą zakres programowy i organizacyjny)

-        kserokopia dowodu osobistego,

-        dokumenty poświadczające wykształcenie,

-        dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,

-        zaświadczenia o zatrudnieniu (jeśli było),

-        oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Skazanych),

-        oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne),

-        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 ze zmianami).

 

Termin i miejsce złożenia oferty

-        Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie przez kandydatów ofert, oraz wymaganych dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2010 do godz. 900 

-        Dokumenty należy składać w postaci kserokopii (oprócz kwestionariusza, listu motywacyjnego i c.v. – oryginały). W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

-        Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Deszcznie (tymczasowa siedziba Urzędu: Deszczno 23 – remiza OSP) , lub pocztą na adres Urzędu Gminy z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Deszcznie.

-        Koperty złożone po terminie nie będą otwierane.

-        Komisja konkursowa przystąpi do rozpatrywania ofert oraz rozmów kwalifikacyjnych w dniu 13.01.2010 r.

-        Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się na dzień: 15.01.2010 r.

-        Kandydata na stanowisko wyłoni komisja konkursowa, która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem. W tym decydujące zdanie przypadnie ekspertom z WiMBP.

-        Komisja dokona otwarcia kopert i odrzuci kandydatów nie spełniających wymogów formalnych oraz kandydatów, którzy złożyli niekompletne wnioski.

-        Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej  telefonicznie.

-        Z kandydatami komisja przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydat będzie przedstawiał koncepcję organizacyjno - programową Biblioteki oraz odpowiadał na pytania.

-        Komisja odrzuci kandydaturę osoby, która nie stawiła się na termin posiedzenia.

-        Komisja wyłoni kandydata na Kierownika Biblioteki. Kandydatura ta zostanie zaproponowana Wójtowi Gminy Deszczno, który podejmie wraz z komisją ostateczną decyzję w zakresie zatrudnienia.

-        O wynikach konkursu zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie przez komisję konkursową. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

-        Zatrudnienie nastąpi od dnia 20 stycznia 2010 roku.

-        Jeśli kandydaci nie będą posiadać odpowiednich wymagań-konkurs zostanie ogłoszony powtórnie.

Poniżej kwestionariusz osobowy do pobrania:

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Przybylska 23-12-2009 09:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Szczepańska 23-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Anna Przybylska 28-12-2009 11:47