Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy ds. Księgowości i Płac Urzędu Gminy

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy ds. Księgowości i Płac Urzędu Gminy.
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
 
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2008r. Nr 223 poz. 1458 ze zmianami) Wójt Gminy Deszczno ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – ds. Księgowości i Płac Urzędu Gminy.
Do obowiązków pracownika będzie należało w szczególności:
-         prowadzenie rachunkowości Urzędu Gminy,
-         systematyczna analiza wydatków pod kątem ich celowości oraz racjonalności,
·         opracowywanie i przedstawianie sprawozdań finansowych budżetowych i podatkowych nadrzędnym organom,
-         sporządzanie list płac,
·         prowadzenie spraw z tytułu zobowiązań komorniczych pracowników,
Wymagania niezbędne – kandydatem może być osoba, która:
-         posiada obywatelstwo polskie,
-         posiada pełnię praw publicznych,
-         ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
-         nie była prawomocnie skazana za przestępstwa popełnione umyślnie,
-         posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
-         posiada wykształcenie wyższe (preferowane z zakresu rachunkowości, finanse i bankowość),
-         znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
Wymagania konieczne – znajomość ustaw:
-        o finansach publicznych,
-        o rachunkowości,
-         podatkowych,
-        dot. składek ZUS,
-         kodeks postępowania administracyjnego.
Wymagania pożądane:
-         prawo jazdy kategorii B,
-         komunikatywność, obowiązkowość, systematyczność,
Wymagane dokumenty:
-         list motywacyjny,
-         c.v. (życiorys),
-         kwestionariusz osobowy – dostępny poniżej lub w siedzibie Urzędu Gminy (siedziby tymczasowej Urzędu –Remiza OSP),
-         kserokopia nowego dowodu osobistego lub kopia pierwszych trzech stron starego d.o.,
-         dokumenty poświadczające wykształcenie,
-         dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
-         zaświadczenia o zatrudnieniu,
-         oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Skazanych),
-         oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne),
-         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z  dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2008r. Nr 223 poz. 1458 ze zmianami).
Dokumenty należy składać w postaci kserokopii (oprócz kwestionariusza, listu motywacyjnego i c.v. – oryginały). W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia  7.09.2009r. do godziny 1100 osobiście w siedzibie tymczasowej Urzędu Gminy w zamkniętej kopercie z dopiskiem konkurs na stanowisko pracy – Ds. Księgowości i Płac Urzędu Gminy  lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy, 66-446 Deszczno 63, woj. Lubuskie – liczy się data wpływu do Urzędu. 
Aplikacje, które są niekompletne lub wpłyną do Urzędu w dniu 7.09.2098r. po godzinie 1100 nie będą rozpatrywane.
Rozpatrzenie ofert i rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 11.09.2009r. o godzinie 1000.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.deszczno.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Deszczno.
Wójt Gminy
/-/Jacek Wójcicki
w załączniku kwestionariusz osobowy:

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Andrzejak 06-08-2009 15:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-08-2009
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Szczepańska 11-08-2009 08:35