Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o konkrsie na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Deszcznie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
 
 
Wójt Gminy Deszczno
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:
Gminnego Centrum Kultury w Deszcznie
 
 
I. Kandydat przystępujący do konkursu powinien spełniać następujące warunki:
 
 • wykształcenie wyższe preferowane zarządzanie i marketing,
 • co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 2 letni staż pracy na stanowiskach związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej,
 • umiejętność kierowania zespołem oraz zdolności managerskie i organizatorskie
 • zdolności w zakresie organizacji i zarządzania, w tym umiejętność organizowania imprez masowych,
 • predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalna i twórczością artystyczna,
 • wiedza i doświadczenie z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych (w tym środków z programów UE) na działalność kulturalną
 • znajomość przepisów:

a) o samorządzie gminnym,

b) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a w szczególności o instytucjach kultury,

c) o finansach publicznych, w tym zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury,

d) o zamówieniach publicznych,

e) prawa pracy,

 • znajomość języka obcego,
 • umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania – Microsoft Office (Word, Excel),
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowisk kierowniczych.
 
II. Oferta kandydata musi zawierać:
 1. Pisemne zgłoszenie się do konkursu z listem motywacyjnymkandydowania na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury
 2. Pisemna Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gminnego Centrum Kultury w Deszcznie oraz pozyskiwania środków na działalność kulturalną.
 3. Życiorys (szczegółowe CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej)
 4. Udokumentowany i potwierdzony co najmniej 5 letni staż pracy w tym co najmniej 2 letni staż pracy na stanowiskach związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej, (zaświadczenia lub świadectwa pracy);
 5. Kopie dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz odbycie szkoleń, kursów.
 6. Oświadczenie o braku przeciwwskazańzdrowotnych do zajmowania stanowiska kierownika.
 7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
 8. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.
 9. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawa z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz.926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na dyrektora Gminnego Centrum Kultury.
 10. Do oferty mogą być dołączone opinie lub rekomendacje.
 
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Deszczno lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Deszczno 63, 66-446 Deszczno z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Deszcznie” w terminie do dnia 11 sierpnia 2009 r. (włącznie).
Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu  (095) 7 287 650.
 
 
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Deszczno.
O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.
 
Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Deszczna oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Deszczno w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury konkursu, jeśli do zatrudnienia kandydata nie doszło.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Andrzejak 08-07-2009 14:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Łodziewski 08-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Karolina Andrzejak 24-07-2009 09:27