Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXVII/210/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA Nr XXVII/210/2016

Rady Gminy Deszczno

z dnia 21 listopada 2016 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) i art. 10 ust. 1 i 2   ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze  zm.) zarządza się, co  następuje:

 

§ 1. 1.   Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Deszczno:

 

 1. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach
  i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:   

 

     a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                 -    507,00zł. 

     b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                      -    609,00zł.   

     c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                               -    813,00zł.

 

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej  niż  12 ton,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w  załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 1. od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy
  o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej  12 ton – 202,00zł.

 

 1. od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy
  o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

 

 

 

 

 

______________________________

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

     Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 

 1. od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 507,00zł.

 

 1. od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie
  z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

 

7)  od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,    o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

                   a) mniej niż 22 miejsca                             – 507,00zł.

                   b) równej lub wyższej niż 22 miejsca       – 1 016,00zł.

 

§ 2.  Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała XV/110/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 09 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

 

                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                  Barbara Chrobak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr  1

Do Uchwały Nr XXVII/210/2016   
Rady Gminy Deszczno z dnia 21 listopada 2016 r.

 

 

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy

                                                                                                                             

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

 Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna  (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

304,00

355,00

13

14

355,00

417,00

14

15

417,00

588,00

15

 

588,00

1 246,00

Trzy osie

 

12

17

335,00

375,00

17

19

406,00

558,00

19

21

539,00

699,00

21

23

699,00

1 077,00

23

25

1 077,00

1 568,00

25

 

922,00

1 568,00

Cztery osie i więcej

12

25

699,00

709,00

25

27

709,00

1 105,00

27

29

1 105,00

1 646,00

29

31

1 646,00

2 440,00

31

 

1 646,00

2 440,00

         

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

    Barbara Chrobak

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr  2

Do Uchwały Nr XXVII/210/2016                  

Rady Gminy Deszczno z dnia 21 listopada 2016 r.

 

 

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

 

 

 Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna  (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

253,00

304,00

18

25

283,00

510,00

25

31

595,00

976,00

31

 

1 382,00

1 927,00

Trzy osie i więcej

12

40

1 240,00

1 714,00

40

 

1 714,00

2 535,00

         

 

 

 

 

                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy

                       

                                                                                                Barbara Chrobak

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr  3

Do Uchwały Nr XXVII/210/2016                 

Rady Gminy Deszczno z dnia 21 listopada 2016 r.

 

 

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 6 ustawy

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

 

 

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna  (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

152,00

182,00

18

25

189,00

340,00

25

 

340,00

596,00

Dwie osie

12

28

224,00

329,00

28

33

651,00

846,00

33

38

846,00

1 284,00

38

 

1 143,00

1 691,00

Trzy osie i więcej

12

38

673,00

938,00

38

 

922,00

1 274,00

         

 

 

 

 

                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy

                       

                                                                                              Barbara Chrobak

                       

 

                                                                                             

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Lewandowska 02-01-2017 13:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-01-2017
Ostatnia aktualizacja: - 02-01-2017 13:29