Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Szkół w Deszcznie o naborze na stanowisko Kierownika administracyjno-gospodarczego

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIKA

ADMINISTRACYJNO- GOSPODARCZEGO

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Deszcznie ogłasza nabór na stanowisko kierownika administracyjno-gospodarczego

liczba etatów – 1

 

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

Wymagania niezbędne:

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 roku Nr 223 poz. 1458) pracownikiem samorządowym może być osoba, która:

 1. Posiada obywatelstwo polskie,
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni praw publicznych,
 3. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 4. Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. Posiada wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej efektywne wykonywanie zadań na stanowisku i co najmniej 2-letni staż pracy lub
 6. Posiada wykształcenie średnie umożliwiające efektywne wykonywanie zadań na stanowisku i co najmniej 6-letni staż pracy.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych, prawa pracy, prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów oświatowych w szczególności w zakresie bhp w szkołach i placówkach oświatowych,
 2. Biegła obsługa komputera, faxu, kserokopiarki,
 3. Doświadczenie w kierowaniu zespołem,
 4. Dyspozycyjność, dobra organizacja pracy,
 5. Komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność,
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres obowiązków i uprawnień kierownika gospodarczego:

 1. Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami na terenie szkoły,
 2. Utrzymywanie terenu, budynku i mienia w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym i należytej czystości,
 3. Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami księgi obiektu budowlanego,
 4. Dbanie o zapewnienie odpowiednich warunków ppoż i bhp,
 5. Organizacja remontów bieżących (poszukiwanie wykonawców, przygotowanie umów, nadzór nad ich realizacją),
 6. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
 7. Organizowanie i nadzorowanie zabezpieczenia mienia szkoły oraz ochrony administrowanych budynków i terenu,
 8. Organizowanie i nadzorowanie pracy personelu techniczno-konserwatorskiego,
 9. Planowanie, zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymania budynku i terenów zielonych w dobrym stanie techniczno-eksploatacyjnym,
 10. Realizacja zakupów wyposażenia szkoły zgodnie z decyzjami dyrektora,
 11. Organizowanie i nadzorowanie prac porządkowych w budynku i na terenach zielonych szkoły,
 12. Zlecanie prac o charakterze usługowym (usług transportu, szklenia, serwisu urządzeń, wykonania ekspertyz, audytu, robót remontowo-budowlanych itp.),
 13. Prowadzenie analizy wydatków za dostawę mediów, zlecane usługi, zakupy środków i materiałów do utrzymania czystości, zakupów materiałów eksploatacyjnych itp.,
 14. Prowadzenie okresowych przeglądów stanu technicznego budynku i terenów przyległych oraz infrastruktury technicznej wraz z określeniem potrzeb w zakresie konserwacji i koniecznych remontów,
 15. Przygotowanie materiałów konkursowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy,
 16. Udział w pracach komisji konkursowej i przetargowej,
 17. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych,
 18. Udział w pracach komisji odbioru częściowego i końcowego inwestycji i prac remontowych,
 19. Organizacja inwentaryzacji rocznej i okresowej,
 20. Kontrola procesu realizacji inwestycji i remontów,
 21. Przygotowanie umów wynajmu pomieszczeń szkolnych,
 22. Prowadzenie rejestru wszystkich umów najmu,
 23. Prowadzenie rozliczeń z użytkownikami wynajmującymi pomieszczenia szkolne,
 24. Prowadzenie prac związanych z przekazaniem pomieszczeń nowym użytkownikom,
 25. Sporządzanie harmonogramu dyżurów dla pracowników gospodarczych,
 26. Uczestniczenie w rozruchu urządzeń i instalacji,
 27. Odbiór i porządkowanie dokumentacji dotyczącej zakupów, dostaw, zakończenia inwestycji i prac remontowych, atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych,
 28. Planowanie oraz zakup maszyn i sprzętu do utrzymywania budynków i infrastruktury (kosiarki, maszyny czyszczące itp.),
 29. Dokonywanie kontroli wewnętrznej,
 30. Przekazywanie akt spraw zakończonych do zakładowego archiwum,
 31. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia szkolnego,
 32. Dokonywanie okresowych ocen pracowników na stanowiskach gospodarczych,
 33. Obsługa techniczna imprez i uroczystości (nagłośnienie, wystrój pomieszczeń, wieszanie flag),
 34. Nadzór nad gospodarką odpadami (utylizacja i ochrona środowiska).
 1. Wymagane dokumenty:
 1. Listo motywacyjny,
 2. Życiorys (CV),
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. Dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia,
 5. Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w kopertach (opisanych imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji i numerem telefonu) z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko pracownicze – Kierownik Administracyjno - Gospodarczy w Zespole Szkół w Deszcznie” – do dnia 10 października 2015r., do godziny 15.00.

 

 1. Inne informacje
 1. Oferta złożona po terminie nie podlega rozpatrzeniu,
 2. Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami,
 3. Oferty kandydatów niewyłonionych w trakcie możliwe będą do odebrania w ciągu 1. miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

                                                      Dyrektor Zespołu Szkół w Deszcznie

                                                          /-/ mgr Ewa Kubiak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Przybylska 14-09-2015 16:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-09-2015
Ostatnia aktualizacja: - 14-09-2015 16:45