Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr LVIII/448/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych gminy Deszczno

Uchwała Nr LVIII/448/2014

Rady Gminy Deszczno

z dnia 30 lipca 2014r.

w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych gminy Deszczno.

Na podstawie art. 419 § 2 z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Deszczno uchwala się, co następuje:

§1. W związku z podejmowanymi przez Radę Gminy Deszczno w latach 2012 – 2014 uchwałami w sprawie nadawania nazw ulic w miejscowościach na terenie gminy dokonuje się w uchwale Nr XXX/230/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy Deszczno na stałe okręgi wyborcze zmiany opisu granic okręgów wyborczych w następujący sposób:

  1. Okręg nr 1 sołectwo Deszczno od nr 1 do 80 zmienia się na ulice: Bajkowa, Baśniowa, Calineczki, Granatowa, Kolejowa, Kolorowa, Krótka, Lubuska od nr 1 do 120, Magazynowa, Małego Księcia, Maszewska, Niebieska, Sąsiedzka, Skwierzyńska, Strażacka, Szkolna, Tęczowa, Wietrzna, Zielona.
  2. Okręg nr 1 sołectwo Deszczno dodaje się ulice: Kopciuszka, Kubusia Puchatka, Sezamkowa.
  3. Okręg nr 2 sołectwo Deszczno od nr 81 do 179 zmienia się na ulice: Biała, Bławatkowa, Bratkowa, Chryzantemowa, Daliowa, Konwaliowa, Krupczyńska, Kwiatu Paproci, Lubuska od nr 121 – 148, Łubinowa, Makowa, Nagietkowa, Słonecznikowa, Topolowa, Tulipanowa.
  4. Okręg nr 4 sołectwo Osiedle Poznańskie dodaje się ulice: Azaliowa, Berberysowa, Iglasta, Jagodowa, Jałowcowa, Lawendowa, Morwowa, Pigwowa, Różana.
  5. Okręg nr 5 sołectwo Osiedle Poznańskie – zmienia się nazwę ulicy Morwowa na Głogowa.
  6. Okręg nr 5 sołectwo Osiedle Poznańskie dodaje się ulice: Bażantowa, Jabłoniowa, Migdałowa, Modrzewiowa, Nowowejska, Ognikowa, Orzechowa, Pogodna, Topolowa, Wiśniowa.

§2. Podział gminy na stałe okręgi wyborcze wraz z wyżej opisanymi zmianami stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wielkopolskim.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Deszczno.

§5. Wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi na niniejszą uchwałę do Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim w terminie 5 dni od daty podania uchwały do wiadomości publicznej.

§6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, w BIP oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                           /-/ Tadeusz Koper

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LVIII/448/2014

Rady Gminy Deszczno

z dnia 30 lipca 2014r.

 

Liczba ludności gminy na dzień 30 czerwca 2014r. wynosi 8840

Jednolita norma przedstawicielstwa wynosi 589,33

Liczba mandatów 15

Nr okręgu

Granice okręgów

Liczba wybieranych radnych

1

Sołectwo Deszczno – ulice: Bajkowa, Baśniowa, Bobrowa, Calineczki, Granatowa, Kolejowa, Kolorowa, Kopciuszka, Krótka, Kubusia Puchatka, Lubuska od nr 1 do 120, Magazynowa, Małego Księcia, Maszewska, Niebieska, Przyjazna, Sąsiedzka, Sezamkowa, Skwierzyńska, Strażacka, Szkolna, Tęczowa, Wietrzna, Zielona

1

2

Sołectwo Deszczno – ulice: Biała, Bławatkowa, Bratkowa, Chabrowa, Chryzantemowa, Daliowa, Konwaliowa, Krupczyńska, Kwiatu Paproci, Lubuska od nr 121 – 148, Łubinowa, Makowa, Nagietkowa,  Sadowa, Słoneczna, Słonecznikowa, Topolowa, Tulipanowa, Wiosenna, Żytnia

Sołectwo Maszewo

1

3

Sołectwo Glinik

1

4

Sołectwo Osiedle Poznańskie – ulice:  Akacjowa, Azaliowa, Berberysowa, Chabrowa, Cmentarna, Dębowa, Iglasta, Jagodowa, Jałowcowa, Jaworowa, Kasztanowa, Klonowa, Krótka, Lawendowa, Lipowa, Makowa, Malinowa, Morelowa, Morwowa, Pigwowa, Różana, Świetlana, Wrzosowa, Wspólna, Wylotowa

1

5

Sołectwo Osiedle Poznańskie – ulice: Agrestowa, Aroniowa, Bażantowa, Brzozowa, Bukowa, Cyprysowa, Czereśniowa, Głogowa, Jabłoniowa, Jaśminowa, Jesionowa, Jodłowa, Księżycowa, Liliowa, Migdałowa, Modrzewiowa, Nowa, Nowowiejska, Ognikowa, Olchowa, Orzechowa, Pod Lasem, Pogodna, Sadowa, Skwierzyńska, Sosnowa, Spokojna, Świerkowa, Topolowa, Wietrzna, Wiśniowa, Zielna

1

6

Sołectwo Ciecierzyce

1

7

Sołectwo Karnin

1

8

Sołectwa: Ulim, Niwica

1

9

Sołectwa: Łagodzin, Prądocin

1

10

Sołectwa: Dzierżów, Koszęcin

1

11

Sołectwa: Białobłocie, Dziersławice, Orzelec

1

12

Sołectwa: Bolemin, Kiełpin

1

13

Sołectwa: Krasowiec, Płonica

1

14

Sołectwo Brzozowiec

1

15

Sołectwo Borek

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 421 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy „zmiany granic okręgów wyborczych mogą być dokonywane najpóźniej na 3 miesiące przed upływem kadencji, jeżeli konieczność taka wynika ze zmiany w podziale terytorialnym państwa, zmiany granic jednostek pomocniczych gminy, zmiany liczby mieszkańców danej gminy, zmiany liczby radnych w radzie gminy lub zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych”. Podział Gminy Deszczno na okręgi wyborcze został przeprowadzony zgodnie z art. 419 §2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) w wyniku którego podjęta została uchwała Nr XXX/230/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy Deszczno na stałe okręgi wyborcze.

Od czasu podjęcia w/w uchwały tj. w latach 2012 – 2014 Rada Gminy Deszczno sukcesywnie podejmowała uchwały w sprawie nadawania nazw ulic w miejscowościach na terenie gminy, zaistniała sytuacja powoduje konieczność dokonania zmiany w opisie granic okręgów wyborczych nr 1, 2, 4, 5. Zmiany polegają na zmianie opisu tych okręgów oraz dopisaniu nowopowstałych ulic. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą będą miały istotne znaczenie także dla przyszłych mieszkańców ulic, ponieważ z chwilą zameldowania zostaną ujęci w stałym rejestrze wyborców gminy Deszczno co umożliwi im w przyszłości prawo do głosowania w wyborach samorządowych. Ponadto podjęcie nowej uchwały uwzględniającej zmiany spowoduje przejrzystość informacji zawartych w uchwale.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Andrzejak 29-08-2014 08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Karolina Andrzejak 29-08-2014 08:53