Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Konkurs na stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE

Wójt Gminy Deszczno z siedzibą w Deszcznie nr 63 ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie.

Wymagania wobec kandydata:


1. wymagania niezbędne:

a)       obywatelstwo polskie;

b)       wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej lub ukończone studia podyplomowe, w programie których uwzględniono minimum programowe specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej;

c)       ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

d)       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

e)       niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;

f)         nieposzlakowana opinia;

g)       posiadanie łącznie co najmniej trzyletniego stażu pracy w pomocy społecznej i dwuletniego stażu pracy:

-    na stanowiskach urzędniczych w jednostkach, o których mowa w art. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, lub

-    w służbie cywilnej, lub

-    w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub

-    w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub

-    na kierowniczych stanowiskach państwowych;

h)       brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

2. Wymagania dodatkowe:

a)       przedstawienie koncepcji funkcjonowania OPS w Deszcznie;

b)       obsługa komputera;

c)       znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym funkcjonowania Ośrodka;

d)       posiadanie prawa jazdy kat. B.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie jest gminną jednostką organizacyjną odpowiedzialną za prowadzenie wszystkich spraw związanych z pomocą społeczną i świadczeniami rodzinnymi.
Osoba zatrudniona na stanowisku kierownika OPS będzie podlegała bezpośrednio Wójtowi Gminy Deszczno.


Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie.


Czas pracy: poniedziałek od 9.00 do 17.00, wtorek-piątek od 7.30 do 15.30.

 

Zakres obowiązków:

-    dbanie o wykonywanie zadań publicznych Gminy z uwzględnieniem interesu Państwa oraz indywidualnych interesów obywateli,

-    przestrzeganie przepisów prawa,

-    wykonywanie zdań Gminy sumiennie, sprawnie i bezstronnie,

-   informowanie organów i osób fizycznych oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu OPS, jeśli prawo tego nie zabrania,

-    reprezentowanie OPS na zewnątrz,

-   racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji OPS,

-   opracowanie planów działania Ośrodka oraz przedkładanie sprawozdań z ich wykonania,

-   składanie Radzie Gminy w Deszcznie  corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

-   składanie informacji Wójtowi Gminy na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Ośrodka,

-    zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

-   określenie obowiązków dla podległych pracowników i wykonywanie pozostałych czynności z zakresu prawa pracy,

-    dbanie o należyty stan urządzeń Ośrodka oraz porządek i ład w miejscu pracy.

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

a)       wniosek o przyjęcie na stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie,

b)       wypełniony kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,

c)       dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,

d)       dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,

e)       orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,

f)         oświadczenie o niekaralności                                                                                          

g)       opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie Wójta Gminy w Deszcznie, pocztą elektroniczną na adres: gmina@deszczno.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Wójt Gminy Deszczno, 66-440 Deszczno 63 z dopiskiem: “Dotyczy naboru na stanowisko kierownika OPS”, w terminie do dnia 1 grudnia 2008r. do godz. 17.00. Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

Termin otwarcia ofert: 2 grudnia 2008 r. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin rozstrzygnięcia ofert: do 22.12.2008 r. Jeśli nastąpi konieczność przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrane osoby zostaną o tym poinformowane.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez wyłaniania kandydatów, w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Wyniki konkursu zostaną upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Deszcznie.

Uwaga:
Prosimy o dołączenie klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

 

                                                                 Wójt Gminy Deszczno
                                                              /-/ Jacek Wójcicki

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Szczepańska 06-11-2008 11:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Tymszan 06-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Szczepańska 06-11-2008 12:35