Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy (umowa na zastępstwo)- ds. płac, oświaty, stypendiów

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy (umowa na zastępstwo)  – ds. płac, oświaty, stypendiów

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Informuje się, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Deszczno, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 14%.

Informacja o warunkach pracy:

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca na tym stanowisku będzie wykonywana w pomieszczeniu biurowym budynku w siedzibie Urzędu  Gminy przy ul. Lubuska 90 w Deszcznie pokój nr 4, parter budynku.  

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.  z 2008r. Nr 223 poz. 1458 ze zmianami) Wójt Gminy Deszczno ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy (umowa na zastępstwo)– ds. płac, oświaty, stypendiów

 

 

Do obowiązków pracownika będzie należało w szczególności:

-         opracowywanie projektów budżetowych we współpracy z dyrekcją szkół w zakresie wynagrodzeń,

-         sporządzanie list płac, wyliczanie ekwiwalentów, odpraw oraz innych świadczeń pieniężnych,

·         prowadzenie spraw z tytułu zobowiązań komorniczych pracowników,

-        dokonywanie obliczeń comiesięcznych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz na fundusz pracy i terminowe sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS oraz przygotowanie informacji o wysokości przelewów dla księgowych,

-     dokonywanie rocznego rozliczenia podatkowego każdego pracownika oraz sporządzenie właściwego formularza PIT,

-         sporządzanie dokumentacji związanej ze sprawozdaniem SIO w zakresie wynagrodzeń,

-         naliczanie i rozliczanie stypendium szkolnego, wydawania decyzji związanych z przyznaniem stypendium,

-          przygotowywanie dokumentacji dot. awansów zawodowych nauczycieli, konkursy na dyrektorów szkół,

-          sprawozdania SIO.

Wymagania niezbędne – kandydatem może być osoba, która:

-         posiada obywatelstwo polskie,

-         posiada pełnię praw publicznych,

-         ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

-         nie była prawomocnie skazana za przestępstwa popełnione umyślnie,

-         posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

-         posiada wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne),

-         znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

Wymagania konieczne – znajomość ustaw:

-        karta nauczyciela

-        o systemie oświaty,

-        o finansach publicznych

-         kodeks postępowania administracyjnego,

-         kodeks pracy,

-        o rachunkowości

Wymagania pożądane:

-         prawo jazdy kategorii B,

-         komunikatywność,

Wymagane dokumenty:

-         list motywacyjny,

-         c.v. (życiorys),

-         kwestionariusz osobowy – dostępny poniżej lub w siedzibie Urzędu Gminy w Sekretariacie

-         kserokopia dowodu osobistego,

-         dokumenty poświadczające wykształcenie,

-         dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,

-         zaświadczenia o zatrudnieniu,

-         oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Skazanych),

-         oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne),

-         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz zgodnie z  ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.  z 2008r. Nr 223 poz. 1458 ze zmianami)  

Dokumenty należy składać w postaci kserokopii (oprócz kwestionariusza, listu motywacyjnego i c.v. – oryginały). W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia  4.07.2013r. do godziny 1100 osobiście w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 10 w zamkniętej kopercie z dopiskiemkonkurs na stanowisko pracy (umowa na zastępstwo) – Ds. płac, oświaty, stypendiów lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno , woj. Lubuskie – liczy się data wpływu do Urzędu. Aplikacje, które są niekompletne lub wpłyną do Urzędu w dniu 4.07.2013r. po godzinie 1100 nie będą rozpatrywane .Rozpatrzenie ofert i rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 05.07.2013r. o godzinie 1000.Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.deszczno.biuletyn.net) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Deszczno.

                                                                                                                                                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                                                                                                                            /-/ Jacek Wójcicki

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Przybylska 19-06-2013 12:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Przybylska 19-06-2013 13:52