Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta Rodziny

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta Rodziny

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie
ogłasza nabór na stanowisko: Asystent rodziny

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (pełny etat) – czas określony.

WYMAGANIA:
Asystentem rodziny może być osoba, która spełnia warunki określone w art.12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ( Dz. U. nr 149, poz. 887 ),

Prawo jazdy kat. B,

WYMAGANIA DODATKOWE:

Minimum 15 – letni staż pracy w służbach społecznych  i/lub ochronie zdrowia – praca z rodziną.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW
-Wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.
- systematyczna indywidualna praca z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań.
W tym celu asystent rodziny m.in. będzie:
- współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd gminy, placówki opiekuńczo wychowawcze, PCPR itp.
- pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych,
- pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,
- merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną,
- motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.
Asystent rodziny będzie pracował w miejscu zamieszkania rodziny między godziną 9.00a 20.00, może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania między godz. 8.00 a 21.00 - zgodnie z harmonogramem pracy ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną. Asystent rodzinny może wykonywać pracę poza godzinami pracy pracowników socjalnych, w tym w soboty,  jednakże nie może przekroczyć 40 godzin pracy w tygodniu.
Asystent rodziny musi być dyspozycyjny oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej i zespołowej a przede wszystkim powinien być otwarty na kontakt z ludźmi.
Szczegółowy zakres obowiązków asystenta rodzinnego określa art.15 ww. ustawy.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys (CV),
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,
4. kserokopia dowodu osobistego,
5. oświadczenie o niekaralności,
6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,
7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
8. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”.

Dodatkowe informacje:
Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Deszczno do 15 kwietnia 2013 r. w godzinach pracy urzędu osobiście lub pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej) z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko asystenta rodziny”

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (95) 7512000.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Gminy Deszczno oraz ogólnodostępnej tablicy informacyjnej Gminy Deszczno.

                                                                                              Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie

                                                                                                                             /-/ Barbara Szymczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Przybylska 27-03-2013 13:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Przybylska 27-03-2013 13:30