herb BIP - Urząd Gminy w Deszcznie

www.deszczno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO -Przewozy uczniów niepełnosprawnych do szkół, placówek w Gorzowie wlkp. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Katarzyna Polańska 2017-12-14 13:05:04
ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO -Przewozy uczniów niepełnosprawnych do szkół, placówek w Gorzowie wlkp. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Katarzyna Polańska 2017-12-14 13:03:10
ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO -Przewozy uczniów niepełnosprawnych do szkół, placówek w Gorzowie wlkp. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Katarzyna Polańska 2017-12-14 13:02:24
ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO -Przewozy uczniów niepełnosprawnych do szkół, placówek w Gorzowie wlkp. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Katarzyna Polańska 2017-12-14 13:01:36
ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO -Przewozy uczniów niepełnosprawnych do szkół, placówek w Gorzowie wlkp. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Katarzyna Polańska 2017-12-14 13:01:22
ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO -Przewozy uczniów niepełnosprawnych do szkół, placówek w Gorzowie wlkp. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Katarzyna Polańska 2017-12-14 13:01:04
ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO -Przewozy uczniów niepełnosprawnych do szkół, placówek w Gorzowie wlkp. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Katarzyna Polańska 2017-12-14 13:00:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 394/3 i 410, obręb ewid. nr 6 ? Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie budynku remizy strażackiej. Artur Bobrowski 2017-12-14 11:12:35
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 466 i 72/20, obręb ewid. nr 5 ? Osiedla Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV Artur Bobrowski 2017-12-14 11:00:14
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy Inspektora do spraw księgowości i płac Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie Anna Przybylska 2017-12-12 12:11:36
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu Julita Ziomek 2017-12-11 12:53:56
Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie WPF 2018-2026 Julita Ziomek 2017-12-11 12:52:24
Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2018 r Julita Ziomek 2017-12-11 12:50:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 486/2, 190/4, 190/6, 190/13 i 190/14, obręb ewid. nr 5 - Osiedla Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV. Artur Bobrowski 2017-12-08 07:48:27
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 486/2, 190/4, 190/6, 190/13 i 190/14, obręb ewid. nr 5 - Osiedla Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV. Artur Bobrowski 2017-12-08 07:48:18
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania odpadami Anna Przybylska 2017-12-06 09:15:31
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy Inspektora do spraw księgowości i płac Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie Anna Przybylska 2017-12-05 09:38:21
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy Inspektora do spraw księgowości i płac Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie Anna Przybylska 2017-12-05 09:37:52
Ogłoszenie Starosty Gorzowskiego o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Deszczno na szczególne korzystanie z wód na działce o nr ewid. 265/5 obręb: Deszczno Anna Przybylska 2017-11-30 15:19:48
Ogłoszenie Starosty Gorzowskiego o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Deszczno na wykonanie urządzeń wodnych na działkach o nr ewid. 263/2 i 265/4 obręb: Deszczno Anna Przybylska 2017-11-30 15:18:12
Wójt Gminy Deszczno ogłasza wykaz nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy na okres 5 lat Anna Przybylska 2017-11-28 14:44:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 109/4 położonej przy ul. Diamentowej, obręb ewid. nr 2 - Ulim, gm. Deszczno, polegającej na budowie budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Artur Bobrowski 2017-11-24 09:50:51
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 466 i 72/20, obręb ewid. nr 5 - Osiedla Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV. Artur Bobrowski 2017-11-23 08:26:55
Julita Ziomek 2017-11-23 07:52:21
Julita Ziomek 2017-11-23 07:51:02
Julita Ziomek 2017-11-23 07:48:34
Julita Ziomek 2017-11-23 07:44:28
Julita Ziomek 2017-11-23 07:44:01
III kwartał 2017 r. Julita Ziomek 2017-11-23 07:42:47
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 25.2017 z dnia 20.11.2017 r. Artur Bobrowski 2017-11-20 15:19:23
XXXVIII Sesja RG- 13 listopada 2017 Julita Ziomek 2017-11-20 14:39:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji nr 23.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 263/2, 265/4, obręb ewid. nr 12 - Deszczno, polegającej na budowie odwodnienia drogi gminnej Anna Przybylska 2017-11-10 09:43:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji nr 22.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 279/2, 278/5, 279/6, 278/11 i 279/15, obręb ewid. nr 12 - Deszczno, polegającej na budowie drogi publicznej - ul. Słonecznej. Anna Przybylska 2017-11-10 09:41:55
Wójt Gminy Deszczno ogłasza wykaz nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy na okres 3 lat Anna Przybylska 2017-11-07 09:43:32
Wójt Gminy Deszczno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością gminy przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu Anna Przybylska 2017-11-07 09:42:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.10.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu zastępczego 26/3 na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędu, na działce nr ew. 567 obręb Ciecierzyce- ujęcie "Siedlice" gmina Deszczno, powiat gorzowski, województwo lubuskie. Hanna Kosim 2017-11-03 13:11:19
Obwieszczenie Wójta Gminy deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 166/5 i 166/10, obręb ewid. nr 4 - Karnin, gm. Deszczno, polegającej na zabudowie i zagospodarowaniu plaży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Artur Bobrowski 2017-11-03 08:31:01
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 20.2017 z dnia 02.11.2017 r. Artur Bobrowski 2017-11-02 09:43:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 394/3 i 410, obręb ewid. nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie budynku remizy strażackiej. Artur Bobrowski 2017-10-31 15:25:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno dotyczące dofinansowania zadania:"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Deszczno" Hanna Kosim 2017-10-30 16:39:20