herb BIP - Urząd Gminy w Deszcznie

www.deszczno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Deszczno zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Karolina Andrzejak 2018-09-18 10:38:42
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Deszcznie Karolina Andrzejak 2018-09-14 15:40:29
Petycja o próbę wdrożenia w Gminie Systemu Zarządzania i Monitoriwania Energii Anna Przybylska 2018-09-13 13:43:40
Petycja o próbę wdrożenia w Gminie Systemu Zarządzania i Monitoriwania Energii Anna Przybylska 2018-09-13 09:05:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 29.2018 z dnia 13.09.2018 r. Artur Bobrowski 2018-09-13 08:21:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 28.2018 z dnia 12.09.2018 r. Artur Bobrowski 2018-09-12 16:35:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 27.2018 z dnia 12.09.2018 r. Artur Bobrowski 2018-09-12 16:18:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 26.2018 z dnia 12.09.2018 r. Artur Bobrowski 2018-09-12 16:00:20
Nabór na stanowisko terapeuty, terapeuty zajęciowego, lub asystenta osoby niepełnosprawnej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzozowcu Anna Przybylska 2018-09-12 13:50:16
Nabór na stanowisko terapeuty, terapeuty zajęciowego, lub asystenta osoby niepełnosprawnej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzozowcu Anna Przybylska 2018-09-12 13:49:36
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Deszcznie Karolina Andrzejak 2018-09-11 13:29:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno z dnia 22 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach do Rady Gminy Deszczno oraz wyborów Wójta Gminy Deszczno zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Karolina Andrzejak 2018-09-11 13:18:00
Gmina Deszczno: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000,00 zł Mariusz Florczak 2018-09-11 12:08:54
Gmina Deszczno: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000,00 zł Mariusz Florczak 2018-09-11 12:07:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno dotyczące dofinansowania zadania pod nazwą: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Deszczno " Hanna Kosim 2018-09-06 10:48:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno dotyczące dofinansowania zadania pod nazwą: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Deszczno " Hanna Kosim 2018-09-06 10:48:16
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa 2 budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu indyka, budowa infrastruktury technicznej, budowa zbiornków na paszę oraz budowa zbiorników na gaz LPG wraz z przyłączami do budynków na terenie Fermy Indyków Orzelec 5A, działki nr ew. 4/6 i 7/6 obręb Orzelec Anna Przybylska 2018-09-04 08:24:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa 2 budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu indyka, budowa infrastruktury technicznej, budowa zbiornków na paszę oraz budowa zbiorników na gaz LPG wraz z przyłączami do budynków na terenie Fermy Indyków Orzelec 5A, działki nr ew. 4/6 i 7/6 obręb Orzelec Anna Przybylska 2018-09-04 08:23:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa 2 budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu indyka, budowa infrastruktury technicznej, budowa zbiornków na paszę oraz budowa zbiorników na gaz LPG wraz z przyłączami do budynków na terenie Fermy Indyków Orzelec 5A, działki nr ew. 4/6 i 7/6 obręb Orzelec Anna Przybylska 2018-09-04 08:23:35
Gmina Deszczno: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000,00 zł Mariusz Florczak 2018-09-03 14:18:15
Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu Karolina Andrzejak 2018-08-31 11:19:43
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (przyłączy, sieci) Karolina Andrzejak 2018-08-31 11:19:00
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego Karolina Andrzejak 2018-08-31 11:18:05
Karolina Andrzejak 2018-08-30 10:38:39
Karolina Andrzejak 2018-08-30 10:38:28
II kwartał 2018 r. Karolina Andrzejak 2018-08-30 10:37:15
Gmina Deszczno: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000,00 zł Mariusz Florczak 2018-08-27 14:19:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno z dnia 22 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach do Rady Gminy Deszczno oraz wyborów Wójta Gminy Deszczno zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Karolina Andrzejak 2018-08-24 11:41:28
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno z dnia 22 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach do Rady Gminy Deszczno oraz wyborów Wójta Gminy Deszczno zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Karolina Andrzejak 2018-08-24 11:40:16
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończonym postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach 9/5, 9/1 obręb 18-Glinik, polegającą na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-04 KV Anna Przybylska 2018-08-24 10:06:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończonym postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach 512 obręb 6-Ciecierzyce, polegającą na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia zasilającej stację bazową telefonii komórkowej operatora "GOR3033" Anna Przybylska 2018-08-24 10:04:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończonym postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach 222, 221/1, 124/28, 124/30 obręb 2-Ulim, polegającą na budowie drogi gminnej- ul. Krzemienna Anna Przybylska 2018-08-24 10:00:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończonym postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach 474, 304/10, 304/36 obręb 14-Brzozowiec, polegającą na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-04 KV Anna Przybylska 2018-08-24 09:55:03
Petycja o przeprowadzenie analizy i rozważenie instalacji na budynkach uzytkowanych przez urząd systemów fotowoltaicznych Anna Przybylska 2018-08-23 15:05:26
Gmina Deszczno: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000,00 zł Mariusz Florczak 2018-08-23 07:42:50
Gmina Deszczno: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000,00 zł Mariusz Florczak 2018-08-23 07:41:51
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji nr 25.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach 79, 55/5, 55/6 obręb ewid. nr 1- Niwica, polegającej na budowie sieci wodociągowej Anna Przybylska 2018-08-22 14:35:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji nr 23.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach 464/2, 31/31 obręb ewid. nr 5- Osiedle Poznańskie, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą Anna Przybylska 2018-08-22 14:34:22
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji nr 24.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach 56, 55/5, 55/6, obręb ewid. nr 1- Niwica, polegającej na budowie sieci kablowej nn-0,4 kV Anna Przybylska 2018-08-22 14:34:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji nr 23.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach 464/2, 31/31 obręb ewid. nr 5- Osiedle Poznańskie, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą Anna Przybylska 2018-08-22 14:32:19