herb BIP - Urząd Gminy w Deszcznie

www.deszczno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Gmina Deszczno: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Deszczno w ramach Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Deszczno na lata 2009-2032 Mariusz Florczak 2018-06-19 13:48:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 19.2018 z dnia 14.06.2018 r. Artur Bobrowski 2018-06-14 15:57:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 18.2018 z dnia 14.06.2018 r. Artur Bobrowski 2018-06-14 14:59:47
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 17.2018 z dnia 14.06.2018 r. Artur Bobrowski 2018-06-14 13:18:00
Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej "Budowa drogi gminnej klasy D ul. Parkowej w m. Łagodzin, dz. 7/3, 6/4, 145/3" Mariusz Florczak 2018-06-14 07:43:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 16.2018 z dnia 13.06.2018 r. Artur Bobrowski 2018-06-13 16:48:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 15.2018 z dnia 13.06.2018 r. Artur Bobrowski 2018-06-13 16:15:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11.2018 z dnia 13.06.2018 r. Artur Bobrowski 2018-06-13 14:09:47
Julita Ziomek 2018-06-12 12:31:52
Julita Ziomek 2018-06-12 12:31:20
Julita Ziomek 2018-06-12 12:30:33
- dokument usunięty Julita Ziomek 2018-06-12 12:29:25
- dokument usunięty Julita Ziomek 2018-06-12 12:29:18
- dokument usunięty Julita Ziomek 2018-06-12 12:28:10
- dokument usunięty Julita Ziomek 2018-06-12 12:24:52
- dokument usunięty Julita Ziomek 2018-06-12 12:19:43
- dokument usunięty Julita Ziomek 2018-06-12 12:18:34
- dokument usunięty Julita Ziomek 2018-06-12 12:18:11
- dokument usunięty Julita Ziomek 2018-06-12 12:17:04
- dokument usunięty Julita Ziomek 2018-06-12 12:12:56
- dokument usunięty Julita Ziomek 2018-06-12 12:11:55
- dokument usunięty Julita Ziomek 2018-06-12 12:11:15
- dokument usunięty Julita Ziomek 2018-06-12 12:09:17
INFORMACJA ZBIORCZA O ROZPATRZONYCH PETYCJACH W 2017 r. Julita Ziomek 2018-06-12 11:46:01
Wniosek o wydanie zaświadczenia - podatki Anna Przybylska 2018-06-12 11:08:47
Możliwość składania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez Stowarzyszenie Rodzinne Deszczno pn. "Z tradycją przez życie" Agata Lewandowska 2018-06-12 09:48:02
Możliwość składania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez Stowarzyszenie Rodzinne Deszczno pn. "Z tradycją przez życie" Agata Lewandowska 2018-06-12 09:46:54
Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" na terenie Gminy Deszczno w 2018 r. oraz powołania komisji w celu zaopiniowania złożonych ofert Anna Przybylska 2018-06-11 16:43:40
Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" na terenie Gminy Deszczno w 2018 r. oraz powołania komisji w celu zaopiniowania złożonych ofert Anna Przybylska 2018-06-11 16:43:07
Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie szkolenia obronnego w Gminie w 2018 roku Anna Przybylska 2018-06-11 16:38:09
Zarządzenie nr 22/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" na terenie Gminy Deszczno w 2018 r. Anna Przybylska 2018-06-11 16:37:30
Zarządzenie nr 34/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ulimiu Anna Przybylska 2018-06-11 16:28:52
Zarządzenie nr 33/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Ulimiu Anna Przybylska 2018-06-11 16:27:30
Zarządzenie nr 32/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2018 rok Anna Przybylska 2018-06-11 16:26:21
Zarządzenie nr 31/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2018-2026 Anna Przybylska 2018-06-11 16:25:23
Zarządzenie nr 30/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 16 maja 2018 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2018-2016 Anna Przybylska 2018-06-11 16:23:56
Zarządzenie nr 29/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2018 rok Anna Przybylska 2018-06-11 16:22:48
Zarządzenie nr 28/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ulimiu oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu Anna Przybylska 2018-06-11 16:21:57
Zarządzenie nr 27/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Anna Przybylska 2018-06-11 16:19:37
Zarządzenie nr 26/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2018 rok Anna Przybylska 2018-06-11 16:18:19