herb BIP - Urząd Gminy w Deszcznie

www.deszczno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 503, 497/25, 559/7, 559/8, 497/3, 485, 509/1, 506/9, obręb ewid. nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na przebudowie dróg publicznych - ul. Kościelnej i ul. Malwowej Artur Bobrowski 2017-10-17 14:21:16
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 394/3 i 410, obręb ewid. nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie budynku remizy strażackiej. Artur Bobrowski 2017-10-16 14:09:14
Julita Ziomek 2017-10-12 10:04:03
Julita Ziomek 2017-10-12 10:03:45
Julita Ziomek 2017-10-12 10:02:12
XXXVII Sesja RG- 2 października 2017 Julita Ziomek 2017-10-12 10:00:23
Obwieszczenie Wójta GMiny Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 263/2 i 265/4, obręb ewid. nr 12 - Deszczno, polegającej na budowie odwodnienia drogi gminnej. Artur Bobrowski 2017-10-11 12:01:16
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 279/2, 278/5, 279/6, 278/11 i 279/15, obręb ewid. nr 12 - Deszczno, polegającej na budowie drogi publicznej - ul. Słonecznej Artur Bobrowski 2017-10-11 11:51:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 195/12, 195/18 i 402/1 obręb ewid. nr 14 - Brzozowiec, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym i szafką kablową. Artur Bobrowski 2017-10-06 14:06:47
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 30/10, 30/35 i 30/37, obręb ewid. nr 5 - Osiedla Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym i szafką kablową Artur Bobrowski 2017-10-06 13:49:46
XXXVII Sesja RG- 2 października 2017 - dokument usunięty Julita Ziomek 2017-10-05 13:33:09
XXXVII Sesja RG- 2 października 2017 - dokument usunięty Julita Ziomek 2017-10-05 13:28:51
XXXVI Sesja RG - 18 września 2017 Julita Ziomek 2017-10-05 13:28:22
XXXVI Sesja RG - 18 września 2017 Julita Ziomek 2017-10-05 13:28:12
Julita Ziomek 2017-10-05 13:24:55
XXXVI Sesja RG - 18 września 2017 Julita Ziomek 2017-10-05 13:22:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 328/2 i 328/3 położonych przy ul. Lubuskiej, obręb ewid. nr 12 - Deszczno, polegającej na przebudowie oraz rozbudowie budynku handlowo-usługowego. Artur Bobrowski 2017-09-29 13:54:09
Wykaz nieruchomości do wynajmu. Julita Ziomek 2017-09-29 11:37:06
Wykaz nieruchomości do wynajmu. Julita Ziomek 2017-09-29 11:35:46
Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 28 września 2017r. w sprawie ustalania warunków cen i opłat za korzystanie z lokali do wynajmu w Centrum Spotkań Artystycznych w Maszewie Anna Przybylska 2017-09-28 12:37:55
Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 28 września 2017r. w sprawie ustalania warunków cen i opłat za korzystanie z lokali do wynajmu w Centrum Spotkań Artystycznych w Maszewie Anna Przybylska 2017-09-28 12:37:05
Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 20 września 2017r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ustalenia jej zadań i trybu pracy Anna Przybylska 2017-09-28 12:30:00
Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 20 września 2017r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ustalenia jej zadań i trybu pracy Anna Przybylska 2017-09-28 12:29:47
Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 20 września 2017r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ustalenia jej zadań i trybu pracy Anna Przybylska 2017-09-28 12:22:02
Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 20 września 2017r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ustalenia jej zadań i trybu pracy Anna Przybylska 2017-09-28 12:21:34
Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 20 września 2017r. w sprawie unieważnienia upoważnienia 54/2015 wydanego dla wyznaczonego nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ulimiu Anna Przybylska 2017-09-28 12:20:04
Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 12 września 2017r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych Anna Przybylska 2017-09-28 12:17:10
Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 11 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2017 rok Anna Przybylska 2017-09-28 12:11:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 503, 497/25, 559/7, 559/8, 497/3, 485, 509/1, 506/9, obręb ewid. nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na przebudowie dróg publicznych - ul. Kościelnej i ul. Malwowej. Artur Bobrowski 2017-09-28 09:36:17
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.18.2017.AAnt Anna Przybylska 2017-09-27 12:23:20
Ogłoszenie Zarządu Województwa Lubuskiego o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 oraz wartości docelowych benzo(a)pirenu oraz arsenu w nim zawartych. Hanna Kosim 2017-09-26 11:31:06
Zarządzenie nr 46/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników Urzędu Gminy Deszczno Anna Przybylska 2017-09-25 14:55:27
Zarządzenie nr 46/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników Urzędu Gminy Deszczno Anna Przybylska 2017-09-22 09:14:18
Petycja dotyczcą umieszczenia na stronie Gminy informacji o możliwości używania bezpłatnego programu do nauki matematyki Julita Ziomek 2017-09-20 14:16:39
Petycja dotyczcą umieszczenia na stronie Gminy informacji o możliwości używania bezpłatnego programu do nauki matematyki Julita Ziomek 2017-09-20 14:10:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 195/12, 195/18 i 502/1 obręb ewid. nr 14 - Brzozowiec, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym i szafką kablową. Artur Bobrowski 2017-09-20 13:25:58
Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy Julita Ziomek 2017-09-19 08:59:13
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na likwidacji otworu 26/2 (26b) na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędu, na działkach nr ew. 1/2 i nr ew. 2 obręb 080103_2.0006 Ciecierzyce- ujęcie "Siedlice" gmina Deszczno, powiat gorzowski, województwo lubuskie. Hanna Kosim 2017-09-14 14:51:30
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na likwidacji otworu 26/2 (26b) na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędu, na działkach nr ew. 1/2 i nr ew. 2 obręb 080103_2.0006 Ciecierzyce- ujęcie "Siedlice" gmina Deszczno, powiat gorzowski, województwo lubuskie. Hanna Kosim 2017-09-14 14:46:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 30/10, 30/35 i 30/37, obręb ewid. nr 5 - Osiedla Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym i szafką kablową Artur Bobrowski 2017-09-12 15:54:08