herb BIP - Urząd Gminy w Deszcznie

www.deszczno.pl

Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 328/2 i 328/3 położonych przy ul. Lubuskiej, obręb ewid. nr 12 - Deszczno, polegającej na przebudowie oraz rozbudowie budynku handlowo-usługowego.